FANDOM


Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı TBMM Başkanlığını Yürüten ve TBMM Tarafından Seçilen Başkandır.Cumhurbaşkanı Vekilidir.

GörevleriEdit

 • Türkiye Büyük Millet Meclisini Meclis dışında temsil etmek;
 • Genel Kurul görüşmelerini yönetmek;
 • Tutanak dergisi ile tutanak özetinin düzenlenmesini denetlemek;
 • Başkanlık Divanına başkanlık etmek ve Divanın gündemini hazırlamak;
 • Danışma Kuruluna başkanlık etmek;
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonlarını denetlemek; işlerde birikme olması halinde komisyon başkanı ve üyelerini uyarmak ve durumu Genel Kurulun bilgisine sunmak;
 • Başkanlık Divanı kararlarını uygulamak;
 • Türkiye Büyük Millet Meclisinin idarî ve malî işleri ile kolluk işlerini yürütmek ve denetlemek;
 • Başkanlık Divanı bünyesinde oluşturulacak “Türkiye Büyük Millet Meclisi Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu” aracılığıyla Meclisi ve çalışmalarını yurt içinde ve yurt dışında tanıtıcı tedbirler almak ve yayın yapmak;
 • Kendisine Anayasa, kanunlar ve İçtüzük gereğince verilen görevleri yerine getirmek.

Meclis Başkanının Seçimi ve Görev SüresiEdit

 • Başkanlık için bir yasama döneminde iki seçim yapılır. (İlk seçilenin görev süresi iki, ikinci devre için seçilenin görev süresi üç yıldır. Bu hüküm Anayasa'da geçmektedir)Kanun da ise Meclis seçimlerinin 4 yılda bir yapılması nedeniyle Meclis Başkanının 2 yılda bir seçileceği hükmü mevcuttur.
 • Siyasî parti grupları Başkanlık için aday gösteremezler.
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan adayları, Meclis üyeleri içinden, Meclisin toplandığı günden itibaren beş gün içinde Başkanlık Divanına bildirilir. Başkan seçimi gizli oyla yapılır. İlk iki oylamada üye tamsayısının üçte iki ve üçüncü oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu aranır. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılır; dördüncü oylamada en fazla oy alan üye, Başkan seçilmiş olur. Başkan seçimi aday gösterme süresinin bitiminden itibaren beş gün içinde tamamlanır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanları Edit

Görev yapmış Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlarının listesi;[1]

 1. Mustafa Kemal Atatürk (24 Nisan 1920 - 29 Ekim 1923)
 2. Ali Fethi Okyar (1 Kasım 1923 - 22 Kasım 1924)
 3. Kazım Özalp (26 Kasım 1924 - 1 Mart 1935)
 4. M. Abdülhalik Renda (1 Mart 1935 - 5 Ağustos 1946)
 5. Kazım Karabekir (5 Ağustos 1946 - 26 Ocak 1948)
 6. Ali Fuat Cebesoy (30 Ocak 1948 - 1 Kasım 1948)
 7. M. Şükrü Saraçoğlu (1 Kasım 1948 - 22 Mayıs 1950)
 8. Refik Koraltan (22 Mayıs 1950 - 27 Mayıs 1960)
 9. Fuat Sirmen (1 Kasım 1961 - 10 Ekim 1965)
 10. Ferruh Bozbeyli (22 Ekim 1965 - 1 Kasım 1970)
 11. Sabit Osman Avcı (26 Kasım 1970 - 14 Ekim 1973)
 12. Kemal Güven (18 Aralık 1973 - 5 Haziran 1977)
 13. Cahit Karakaş (17 Kasım 1977 - 12 Eylül 1980)
 14. Necmettin Karaduman (4 Aralık 1983 - 29 Kasım 1987)
 15. Yıldırım Akbulut (24 Aralık 1987 - 9 Kasım 1989)
 16. İsmet Kaya Erdem (21 Kasım 1989 - 20 Ekim 1991)
 17. Hüsamettin Cindoruk (16 Kasım 1991 - 1 Ekim 1995)
 18. İsmet Sezgin (18 Ekim 1995 - 24 Aralık 1995)
 19. Mustafa Kalemli (25 Ocak 1996 - 30 Eylül 1997)
 20. Hikmet Çetin (16 Ekim 1997 - 18 Nisan 1999)
 21. Yıldırım Akbulut (20 Mayıs 1999 - 30 Eylül 2000)
 22. Ömer İzgi (18 Ekim 2000 - 3 Kasım 2002)
 23. Bülent Arınç (19 Kasım 2002 - 22 Temmuz 2007)
 24. Köksal Toptan (9 Ağustos 2007 - 9 Ağustos 2009)
 25. Mehmet Ali Şahin (9 Ağustos 2009 -

Ayrıca bakınız Edit

Dış BağlantılarEdit


Kaynak hatası <ref> etiketleri var, ama <references/> etiketi bulunamadı
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.