Yenişehir Wiki
Advertisement
Yenişehir Wiki
80.698
pages
Disambig.svg Bakınız: Türkiye Diyanet Vakfı İç Tüzüğü, Türkiye Diyanet Vakfı İç Genelgeleri

Şablon:TDV -[ d]


TDV
Türkiye Diyanet Vakfı

Kuruluş[]

Türkiye Diyanet Vakfı 13 Mart 1975 tarihinde Türk Medeni Kanununda Değişiklik Yapan 903 Sayılı Yasa'ya göre kurulmuş bir özel hukuk tüzel kişisidir.

Vakfımıza 13.01.1978 tarih ve 16168 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 20.12.1977 tarihli ve 7/14433 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile vergi muafiyeti tanınmıştır.

Ayrıca, Vakfımızın 2860 sayılı Yardım Toplama Kanununun 6 ncı maddesine göre, izin almadan yardım toplayabilen kuruluşlardan sayılması 05.08.2005 tarih ve 25897 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 12.07.2005 tarihli ve 2005/9171 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile uygun görülmüştür.

Amaç[]

İslâm dininin gerçek hüviyeti ile tanıtılmasında, toplumun din konusunda aydınlatılmasında Diyanet İşleri Başkanlığı'na yardımcı ve destek olmak, gereken yerlerde cami yapıp donatmak, fakir hastalar için tedavi kurumları açıp işletmek, zekat, fitre gibi Müslüman vatandaşlarımız tarafından yapılacak yardımları şartlarına uygun olarak toplumdaki ihtiyaç sahiplerine intikal ettirerek sosyal yardım ve hizmeti geliştirmektir...

Yönetim[]

I- Genel Kurul[]

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Kurulu Vakfın en üst organıdır. Genel Kurul 2 yılda bir toplanarak Vakfın Mütevelli Heyeti ile Denetim Kurulu Üyelerini seçer. Vakfın çalışmaları ile ilgili tavsiyelerde bulunur. Dönem sonunda Mütevelli Heyeti tarafından hazırlanan Faaliyet Raporu, Bilanço, Kâr ve Zarar hesaplarını inceler ve Mütevelli Heyetinin ibrasını karara bağlar. Genel Kurul Üyeleri yine dönem sonunda Denetim Kurulu Üyeleri tarafından hazırlanan Denetleme Raporunu inceler ve bunu da ibraya sunar. Ayrıca boşalan Mütevelli Heyeti Üyeliklerine yenilerini seçer.

II- Mütevelli Heyet[]

 • Diyanet İşleri Başkanı:Prof.Dr. Ali Bardakoğlu
 • TDV Mütevelli Heyeti Başkanı:Prof.Dr. Şerafeddin GÖLCÜK
 • Mütevelli Heyeti II. Başkanı:Dr. Tayyar ALTIKULAÇ
 • Mütevelli Heyeti Üyesi:Prof.Dr. Mehmet GÖRMEZ
 • Mütevelli Heyeti Üyesi:Doç.Dr. Fikret KARAMAN
 • Mütevelli Heyeti Üyesi:Prof.Dr. İrfan AYCAN
 • Mütevelli Heyeti Üyesi:Mehmet KERVANCI


III- Denetim Kurulu[]

 • Denetim Kurulu Başkanı:Lütfi ŞENTÜRK
 • Denetim Kurulu Üyesi:Sami USLU

IV- Vakıf Genel Müdürlüğü[]

 • Genel Müdür:Süleyman Necati AKÇEŞME

İl ve İlçe Şubeleri[]

İletişim[]

 • Tel: (0.312) 417 12 35
 • Fax: (0.312) 418 19 00
 • Adres: Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürlüğü

Dr. Mediha Eldem Sokak No: 89 06640 Kocatepe - Ankara

e-posta

İç linkler[]

Dış linkler[]

Advertisement