FANDOMGenel Sekreter Edit

Eski Genel SekreterlerEdit

Tüzük'de Genel SekreterEdit

Madde 19- Genel Sekreter, Genel Yönetim Kurulu tarafından, kendi üyeleri arasından, gizli oyla iki yıl süre ile seçilir.

Genel Sekreter, Dernek organları ve şubeler arasında ahenkli bir çalışmanın gerektirdiği koordinasyon tedbirlerini planlamak, dernek idaresindeki aksaklıkların giderilmesi çareleri konusunda, Genel Yönetim kuruluna teklifte bulunmak, derneğin her türlü hesap ve yazı işlerini ve her türlü muamelatının iyi bir şekilde yürütülmesi için muhasip, katip ve diğer çalışmalarını takip, kontrol ve denetlemekle görevli ve sorumludur.

Genel Sekreter, Genel Başkan tarafından verilen diğer işleri de yürütür.Genel Başkanın geçici olarak ve üç ayı geçmemek üzere ayrılması halinde, Genel Başkan Vekilliği, Genel Sekreter tarafından üstlenilir.[[Kategori:]][[Kategori:]]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.