Tüzükte Yönetim Kurulu[düzenle | kaynağı değiştir]

Görevleri[düzenle | kaynağı değiştir]

Derneğin görev ve faaliyetleri[düzenle | kaynağı değiştir]

YILLARA GÖRE TİDYÖNETİM KURULU - TİD/Yönetim Kurulu[düzenle | kaynağı değiştir]

2010 TİD Yönetim Kurulu Üyeleri[düzenle | kaynağı değiştir]

Hamdi Metin  [düzenle | kaynağı değiştir]

Genel Sekreter - Mülkiye Başmüfettişi - Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı

1956 yılında Nevşehir Kozaklı’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kozaklı’da, lise öğrenimini Ankara’da tamamladı. A.Ü.Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden 1981 yılında mezun oldu. 1980 yılında Gıda, Tarım Hayvancılık ve Köy İşleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nde memuriyete başladı.


1984 yılında Kaymakam Adaylığı Sınavını kazanarak Ankara Valiliği’nde Kaymakam Adayı olarak göreve başladı. Ankara Bala ve Sincan Kaymakam Vekilliklerinde bulundu. 72. dönem Kaymakamlık Kursunu bitirdikten sonra sırasıyla Yeşilhisar, Arguvan, Türkoğlu ve Divriği Kaymakamlıklarında bulundu.

1994 yılında Mülkiye Müfettişliği sınavını kazanarak atandı. 2004 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi Enerji Soruşturma Komisyonunda uzman olarak çalıştı. 2005 yılında Milli Güvenlik Akademisinden (58.Dönem) mezun oldu. 1989 yılında bir yıl, 2006 yılında da altı ay olmak üzere İngiltere’de bulundu.

İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Mülkiye Başmüfettişi ve Mart 2008 tarihinden itibaren de Mülkiye Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

Ahmet SARAÇ [düzenle | kaynağı değiştir]

Genel Sayman - Hukuk Müşaviri

1961 yılında Bolu-Gerede'de doğdu. 1983 yılında İstanbul Üniversitesi-Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. İstanbul Barosundaki bir yıllık Avukatlık stajından sonra 1984 yılında Kaymakamlık mesleğine intisap etti. Sırası ile, Manisa-Selendi, Aydın-Sultanhisar, Ş.Urfa-Viranşehir, Ankara-Ş.Koçhisar kaymakamlıklarında bulundu.

2004 yılında İçişleri Bakanlığı-İller İdaresi Genel Müdür Yardımcılığına, 2009 yılında hukuk Müşavirliğine atanan SARAÇ halen bu görevdedir. ABD Teksas'da dil kursu, Mersin-İnsan Hakları Eğitimi, Mülki İdare Amirleri Semineri, TODAİE'de yüksek lisans, A.Ü. A.B. Hukuk Çeviri Kursu, ADÜ İktisat Yüksek Lisansprogramlarını tamamlamıştır. Polis Akademisinde GBE Doktora programına devam etmektedir. Çeşitli makaleleri bulunan SARAÇ evli 2 çocuk babası ve İyi derecede İngilizce bilmektedir..

SABRİ BAŞKÖY [düzenle | kaynağı değiştir]

Veznedar Üye - İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı 1964 yılında Ordu’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ordu’da tamamladı. 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Avukatlık stajını tamamlayarak İstanbul Barosundan ruhsatnamesini aldı. 1989’da Trabzon Kaymakam Adayı olarak mesleğe başladı ve bu dönemde İçişleri Bakanlığınca inceleme ve eğitim amacıyla bir yıl süreyle İngiltere'ye gönderildi.

1992 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Bilim Dalında "Türk Hukukunda Memurların Yargılanması" konulu tezi ile yüksek lisansını tamamladı. 1993 yılında Adalet Bakanlığından Noterlik Belgesini aldı.

Adaylık süresini tamamladıktan sonra Sırasıyla; Çankırı-Atkaracalar, Kastamonu-Şenpazar, Iğdır-Karakoyunlu, Mardin-Yeşilli ve Nusaybin (vekaleten) ve Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçelerinde Kaymakam olarak çalıştı ve ardından Yozgat Vali Yardımcılığı ve en son da Tokat Erbaa Kaymakamlığı görevlerinde bulundu.

Yozgat Vali Yardımcısı olarak görev yaptığı dönemde Erciyes Üniversitesi Yozgat Meslek Yüksekokulunda dört dönem Personel Yönetimi ve Kamu Yönetimi derslerine öğretim görevlisi olarak girdi.

İnsan Hakları, Mülki İdare Amirleri Kamu Diplomasisi, Sınır İl ve İlçeler (Sınır Mevzuatı), Mülki İdare Amirleri Genel Konular, Seferberlik ve Savaş Halinde Mülki İdare Amirleri Hizmetleri, Acil Durum Kamp Yönetimi, Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma, Mülki İdare Amirleri Semineri, İnsan Hakları Bağlamında Mülki İdare Amirleri Kolluk Denetim ve Gözetim Kapasitesinin Arttırılması, Yerel Yönetim Reformuna Destek Projesi, Nezarethanelerin Denetimi, Avrupa İnsan Hakları Standartları, Terörle Mücadele ve İfade Özgürlüğü seminerlerinden sertifika alan ve Milli Güvenlik Akademisi 57. dönem mezunu olan BAŞKÖY' ün, Türk İdare Dergisi, İdarecinin Sesi Dergisi ve Gümrük Dünyası dergilerinde yayınlanmış, yönetim ve hukuk alanlarında çok sayıda makalesi bulunmaktadır.

Ayrıca; a)"Açıklamalı-Örnekli-İçtihatlı (4483 Sayılı) Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun ve Uygulaması", b)"Açıklamalı-İçtihatlı Sınır Anlaşmazlıkları-Mülki Ayrılma ve Birleşmeler-Köy Kurulması, Kaldırılması ve İsimlerinin Değiştirilmesi-Belediye Kurulması ve İsimlerinin Değiştirilmesi-Mahalle Kurulması ve İsimlerinin Değiştirilmesi İşlemleri" ve c) "(Sistematik ve Kronolojik Olarak Düzenlenmiş) Memurlar ile İlgili Danıştay Kararları" d) “(Sistematik ve Kronolojik Olarak Düzenlenmiş) 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun Uygulanması ile ilgili Danıştay Kararları” Adlı yayınlanmış dört kitabı vardır.

Birinci Sınıf Mülki İdare Amiri olan ve halen İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünde Daire Başkanı olarak görev yapan Sabri BAŞKÖY, iyi derecede İngilizce bilmekte olup, evli ve iki çocuk babasıdır.

== Mustafa GÜLER ==

Genel Sekreter Yardımcısı - Keçiören Kaymakamı

Elazığ Nüfusuna kayıtlı olup, 1960 yılında Bingöl'de doğdu. 1977 yılında AÜ Fen Fakültesinin Botanik bölümünde 2 yıl öğrenim gördükten sonra, Temel Fen Bilimleri diploması alarak mezun oldu.

1979-83 yılları arasında A.Ü. SBF'de öğrenim gördü. 1985 yılında Elazığ Kaymakam adayı olarak göreve başladı. Sırası ile; Rize-Güneysınır ilçesi kurucu kaymakamlığı, Erzurum-Çat, Konya-Kadınhanı, Ankara-Çubuk kaymakamlıkları ile Sivas ve Çanakkale Vali yardımcılığı görevlerinde bulundu.

2007 yılında Ankara/Keçiören kaymakamlığına atanan GÜLER halen bu görevdedir.

Evli ve 3 çocuk babasıdır. === Osman Derya KADIOĞLU  ===

Üye - Merkez Valisi

1952 yılında Adana’da doğdu. İlk, Orta ve Lise ikinci sınıfa kadar Eğitimini Niğde/Bor ilçesinde, Lise son sınıfı ise Nevşehir’de tamamlayarak mezun oldu.

Lise öğreniminden sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu. 1980 yılında Mülki İdare amiri olarak İçişleri Bakanlığı’nda göreve başladı. Daha sonra sırasıyla; Samsun/Ladik, Kavak ve Bafra ilçelerinde kaymakam vekilliklerinde, müteakip Yozgat/Şefaatli Kaymakamlığı, Bingöl/Kiğı kaymakamlığı ve Ankara/Kazan kaymakamlığı görevlerinde bulundu. 1989 yılında ise İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişliği görevine atandı. Yaklaşık 10 yıl bu görevi yürüttü. 1999 yılında ERZURUM Valiliğine atandı. Daha sonra MALATYA Valiliği görevinde bulundu. Halen İçişleri Bakanlığı Merkez Vali olarak bulunmaktadır.


  • Kasım TURGUT -Üye-TİD İktisadi İşletme Sorumlusu-Genel Yayın Yönetmeni - Mülkiye Başmüfettişi


Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden 1993’de mezun olan Turgut, 1997 yılında Kocaeli Üniversitesinden yüksek lisans dercesini, 2003 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim bilim dalında “Yerel Yönetimlerde Politik Yozlaşma ve Yerel Halka Maliyeti “ adlı tez çalışmasıyla doktora derecesini almıştır. “Yerel yönetimler”, “yerel yönetimlerdeki reform çalışmaları” ve “yerel yönetimlerde politik yozlaşma” ile ilgili çeşitli makaleleri bulunmaktadır.

1994 yılında Kocaeli İlinde Kaymakam Adayı olarak kamu görevine başlayan Turgut, 1995 yılında İngiltere’de Dil ve Kamu Yönetimi İhtisas kursuna devam etmiş, 1996 – 2005 yılları arasında Kayseri/Sarız, Edirne/Süloğlu, Tunceli/Çemişgezek, Muş/Bulanık, Samsun/Ladik ilçelerinde Kaymakam olarak çalışmıştır. Halen İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığında Mülkiye Başmüfettişi olarak görev yapmaktadır.

İlhan URAN

Üye - Mülkiye Başmüfettişi - Bilgi İşlem Dairesi Başkanı

1967 yılında Manisa Akhisar'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini İzmir'de tamamladı. 1988 yılında A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu.

1989 yılında Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak Çankırı Valiliği'nde Kaymakam Adayı olarak göreve başladı. Kastamonu Bozkurt Kaymakam Vekilliğinin ardından sırasıyla Salıpazarı, Şirvan, Ordu-Ulubey, İslahiye, Urfa Vali Yardımcılığı, Patnos ve Tatvan Kaymakamlıklarında bulundu.

2006 yılında Mülkiye Müfettişliği sınavını kazanarak bu göreve atandı. 2009 yılı sonunda İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına görevlendirilen İlhan URAN halen bu görevdedir.

Kahramanmaraş Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde "Kamu Yönetiminin İlçe Yönetiminde Yeri ve Önemi" konulu tezi hazırlayarak yüksek lisansını tamamlayan İlhan URAN iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Evli ve iki çocuk babasıdır. Mehmet ŞAHİN

Üye AB Dış İlişkiler Daire Başkanlığı – Başkan Yardımcısı

1 Nisan 1965 tarihinde Konya’nın merkeze bağlı Hasan şeyh Köyünde doğdum ve ilkokulu aynı köyde okudum. Müteakiben İzmir Şirin yer Ortaokulu, Çınarlı Teknik Lisesi elektronik bölümünü ve 1987 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünü bitirdim. 1999 yılında Malatya İnönü Üniversitesinde, yüksek lisans yaparak “Türkiye’de Kaymakamlık ve Sorunları” konulu tezimi hazırladım. 2006 yılında Ankara Üniversitesi AB Araştırma ve Uygulama Merkezinde “AB Sokrates Eğitim Programları” konulu tezimi sunarak, Avrupa Birliği Temel ve Uzmanlık Eğitim Kurslarını bitirdim.

Meslek hayatıma 1988 yılında İstanbul’da Kaymakam Adayı olarak başladım. 1989 yılında İngiltere’de 9 aylık bir İngilizce eğitimi ve 3 aylık İngiliz idari yapısı üzerine bir kurs aldım. “Şehirleşmenin Sosyolojik Açıdan Meydana Getirdiği Problemler” başlıklı adaylık tezimi sunarak stajımı tamamladım.

1991’den Rize Derepazarı, Batman Sason ve Gercüş, Malatya’nın Yeşilyurt ilçelerinde kaymakamlık, 1998’den sonra Yozgat’ta Hukuk İşleri Müdürü ve Vali Yardımcısı olarak görev yaptım. 2003 yılından itibaren AB Socrates; Lingua, Arion ve Eurydice programlarında 3 yıl koordinatör olarak çalıştım, Halen İçişleri Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Dairesinde görev yapıyorum.

Evliyim, Tarık ve Yunus adında iki çocuğumuz var. Hobi olarak Dünyanın farklı dil ve kültürlerine ait atasözlerini derliyorum, Sosyo-Linguistik alanında Anadolu’da konuşulan diller, BM dilleri, Türkçe diyalektleri; Kazak, Özbek, Kırgız, Türkmen, Azeri, Uygur, Tatar Türkçeleriyle ilgili okuma ve araştırmalar yapmaya çalışıyorum. Ayrıca su sporları, tiyatro ve Halk Müziğiyle ilgileniyorum.


2009 Yönetim Kurulu Üyeleri[düzenle | kaynağı değiştir]

Yönetim Kurulu Başkanı[düzenle | kaynağı değiştir]

Saffet Arıkan BEDÜK - Genel Başkan E.Vali-E.Milletvekili[düzenle | kaynağı değiştir]

1944 yılında Siirt'de doğdu. İstanbul Hukuk Fakültesinden mezun oldu. İçişleri Bakanlığı İstanbul Maiyet Memuru olarak göreve başladı. Sırası ile Ayvacık, Bayramiç, Ulubey ve Cizre Kaymakamlıklarında, Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı, Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü, Başbakanlık Müsteşar Yardımcılığı ve YÖK Üyeliği görevinden sonra, Antalya Valiliği, Emniyet Genel Müdürlüğü görevine müteakip sırasıyla Ankara, Antalya, Malatya ve Kayseri Valiliği görevlerinde bulundu.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Yönetim Kurulu Üyeliği, Basım İlam Kurulu üyeliği, 20 ve 21.Dönem Ankara Milletvekilliği, 3 dönem DYP Grup Başkan Vekilliği, Dış İşleri Komisyon Üyeliği, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Türk Grubu Yedek Üyeliği, DYP ve DP Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Sivil Toplum Örgütlerince Yılın En başarılı Milletvekili seçildi.

Maliyeden Ticari Kazancın Vergilendirilmesi. İcra ve İflas Hukukundan.İptal Davasından Davalı konulu tez çalışmaları yaptı. ABD'de Terörle Mücadele seminerlerine katılarak ödül aldı.

Evli 2 çocuk sahibi ve Fransızca bilmektedir.

TİD/Yönetim Kurulu Üyeleri[düzenle | kaynağı değiştir]

Üye:Murat KOCA[düzenle | kaynağı değiştir]

Genel Sekreter 1.Hukuk Müşaviri

Murat KOCA 1968 yılında Ereğli Cumhuriyet İlkokulu, 1971 yılında Ereğli Lisesi (Orta Kısmı), 1974 yılında da Ereğli Lisesinden mezun olmuş, aynı yıl Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesine girmiş ve 1978 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesindeki öğrenimini başarı ile tamamlamıştır.

Murat KOCA, 1981 yılında İçişleri Bakanlığınca açılan Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak Denizli Kaymakam Adaylığı görevine atanmıştır. Bu görevde iken Savaştepe ve Aralık İlçelerinde Kaymakam Vekili olarak görev yapmıştır. 1983 yılında İçişleri Bakanlığı Kaymakamlık Kursunu tamamlayarak Tomarza Kaymakamı (Kayseri) olarak atanmıştır. Daha sonra naklen, 1987 yılında İliç ve 1989 yılında da Suşehri Kaymakamlığı görevlerine tayin edilmiştir.

Murat KOCA, 1989 Ekim ayında açılan Mülkiye Müfettişliği sınavını kazanarak, bu göreve başlamış olup, 1991 yılında Mülkiye Başmüfettişi olarak atanmıştır. 2004 yılı Şubat ayından Haziran ayı sonuna kadar TBMM’nce oluşturulan “Türkbank Yolsuzluk Komisyonu”nda uzman olarak görev yapmıştır. 2004 yılı Temmuz ayından 2006 yılı Ekim ayına kadar Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev icra etmiş olup; bu tarihten itibaren İçişleri Bakanlığı I. Hukuk Müşavirliği görevini vekâleten yürütmektedir.

I. Hukuk Müşaviri V. (Mülkiye Başmüfettişi) Murat KOCA, mesleki konularda yapmış olduğu inceleme ve araştırmalarını, İçişleri Bakanlığı Türk İdare Dergisi, İdarecinin Sesi, İller ve Belediyeler Dergisi, Mahalli İdareler Dergisi, Yerel Yönetim ve Denetim Dergisi ve Belediye Dünyası Dergisinde yayınlamıştır. Halen yayınlanmış yirmiye yakın inceleme-araştırma yazısı vardır.

Evli ve iki erkek çocuk sahibidir.

Üye:Ahmet Hamdi NAYIR[düzenle | kaynağı değiştir]

Sayman Üye Hukuk Müşaviri - Top.İş.D.Bşk

1960 yılında Erzincan'da doğdu. Ankara Üniversitesi SBF'den mezun oldu. 1987 yılında Erzincan Kaymakam Adayı olarak göreve başladı. Kaymakamlık kursundan sonra sırası ile; Niğde-Çamardı, Samsun Yakakent, Tunceli-Pertek ve Şanlıurfa-Bozova ilçe kaymakamlıklarında bulundu. Şanlıurfa ve Çorum Vali Yardımcılıkları görevinden sonra Trabzon-Sürmene kaymakamlığı ve Kırıkkale Vali Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Son olarak İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliği kadrosuna atanmış olup, Toplumla İlişkiler Daire Başkanlığı Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Evli, beş çocuk ve bir torun sahibidir.

Üye:Murat ZORLUOĞLU[düzenle | kaynağı değiştir]

Veznedar Üye - Mah. İd. Gn. Md. Daire Başk

1971 yılında Haymana'da doğdu. ilk ve orta öğrenimini memleketi olan Trabzon'da, yüksek öğrenimini 1993 yılında ankara üniversitesi siyasal bilgiler fakültesi uluslararası ilişkiler bölümünde tamamladı.

Mülki idare amirliği mesleğine 1994 yılında trabzon kaymakam adaylığı ile başladı. kaymakam adaylığına müteakip 1997-1999 yıllarında mersin gülnar, 1999-2003 yıllarında bingöl genç kaymakamlığı yaptı. 2003 yılı güz kararnamesi ile mahalli idareler genel müdürlüğü şube müdürlüğüne atandı. 2004-2005 tarihlerinde ingiltere'de nottingham üniversitesinde kamu yönetimi alanında yüksek lisans yaptı.

Halen mahalli idareler genel müdürlüğünde fiilen dışilişkiler, eğitim ve istatistik daire başkanlığı görevini yürütmekte olan murat zorluoğlu evli ve üç erkek çocuğu babası olup iyi derecede ingilizce bilmektedir.

Üye: Mustafa GÜLER[düzenle | kaynağı değiştir]

Keçiören Kaymakamı

Elazığ Nüfusuna kayıtlı olup, 1960 yılında Bingöl'de doğdu. 1977 yılında AÜ Fen Fakültesinin Botanik bölümünde 2 yıl öğrenim gördükten sonra, Temel Fen Bilimleri diploması alarak mezun oldu.

1979-83 yılları arasında A.Ü. SBF'de öğrenim gördü. 1985 yılında Elazığ Kaymakam adayı olarak göreve başladı. Sırası ile; Rize-Güneysınır ilçesi kurucu kaymakamlığı, Erzurum-Çat, Konya-Kadınhanı, Ankara-Çubuk kaymakamlıkları ile Sivas ve Çanakkale Vali yardımcılığı görevlerinde bulundu.

2007 yılında Ankara/Keçiören kaymakamlığına atanan GÜLER halen bu görevdedir.

Evli ve 3 çocuk babasıdır.

Üye: Ahmet SARAÇ[düzenle | kaynağı değiştir]

İler İd.Gen.Md.Yrd

1961 yılında Bolu-Gerede'de doğdu. 1983 yılında İstanbul Üniversitesi-Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. İstanbul Barosundaki bir yıllık Avukatlık stajından sonra 1984 yılında Kaymakamlık mesleğine intisap etti. Sırası ile, Manisa-Selendi, Aydın-Sultanhisar, Ş.Urfa-Viranşehir, Ankara,Ş.Koçhisar kaymakamlıklarında bulundu.

2004 yılında İçişleri Bakanlığı-İller İdaresi Genel Müdür Yardımcılığına atanan SARAÇ halen bu görevdedir. ABD Teksas'da dil kursu, Mersin-İnsan Hakları Eğitimi, Mülki İdare Amirleri Semineri, TODAİE'de yüksek lisans, A.Ü. A.B. Hukuk Çeviri Kursu, ADÜ İktisat Yüksek Lisans, Polis Akademisinde GBE Doktora yaptı, çeşitli makaleleri bulunan SARAÇ evli 2 çocuk babası ve İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Üye: Selahattin EKREMOĞLU[düzenle | kaynağı değiştir]

Emekli Vali Yardımcısı

03.01.1944 tarihinde Ankara-Polatlı ilçesinde, Ayakkabı tüccarı Osman Ekrem ve Ev hanımı Hatice (Muzaffer)'nin ilk evlatları olarak dünyaya geldi. İlkokul öğrenimini 1950-55 yıllarında Polatlı 3 Eylül İlkokulunda yapmış, Polatlı Ortaokulunda 1955-58 yıllarında eğitim almıştır.

Kütahya lisesinde 1958-59 döneminde bir yıl okumuş; Lise 2 ve 3 sınıflarını 1959-61 döneminde Eskişehir Lisesinde (Şimdi Atatürk Lisesi) okuyarak mezun oldu.

Türkiye'de ilk TEST uygulamalı Üniversiteye (Fakülteye) giriş sınavını kazanarak A.Ü S.B.F'ne girdi. 1961-1965 yıllarında Maliye ve İktisat şubesinde eğitim almış ve 1965 yılında mezun oldu.

1966-1968 yıllarında Topçu Yedek subay olarak Askerlik görevini Polatlı ve Erzurum-Hasankale'de tamamlamış, askerlik dönüşü 1968-1971 yılları arasında Özel sektörde çalıştı. 1971 yılında açılan Maiyet Memurluğu sınavını kazanarak İçişleri Bakanlığında kaymakam adayı olarak göreve başladı.

Bakanlıkça Ankara Maiyet Memurluğuna atanmış, 1971-74 yıllarında Altındağ kaymakamlığı Refikliği ve 13 ay Sivas-Koyulhisar kaymakam vekilliği görevlerinde bulundu.

Kaymakamlık kursu sonunda, ad çekme sonucu Tunceli-Pertek kaymakamlığına atanmış 1974-77 yıllarında 3 yıl görev yaptı. Daha sonra, sırasıyla; Adana-Tufanbeyli, (1977-78) Mardin-Mazıdağı (1978-80) Kayseri-Bünyan (1980-82) Artvin-Arhavi (1982-84) kaymakamlığı, Ordu Vali Yardımcılığı (1984-89) Kayseri-Kocasinan kaymakamlığı (1989-92) İstanbul Vali Yardımcılığı (1992-97) İzmir-Bornova Kaymakamlığı (1997-2003) Ankara Vali Yardımcılığı (2003-08) görevlerinde bulundu. 17 Kasım 2008 tarihinde isteği ile emekli oldu.

Bornova kaymakamlığı görevinde iken 2000 yılı Hüseyin ÖGÜTÇEN yılın Kaymakamı ödülüne layık görüldü.

1972 yılında, İlkokul öğretmeni Mukadder ÖZİŞ'le evlendi. Gökalp ve Gökhan adlarında iki oğul sahibidir.

09 Haziran 2009 tarihinden itibaren TİD Yönetim Kurulu üyesi olarak meslek camiasına hizmete devam etmektedir.

Ankara Vali yardımcılığı görevinde iken Ulus'ta mevcut 1890'h yıllarda yapılmış ve eski eser olarak tescilli Valilik binasının restorasyonunda Vali adına iş ve işlemleri emekli oluncaya kadar sürdürmüştür.

Ankara ve Polatlı hakkında iki konuda araştırma çalışmalarına devam etmektedir.

Üye: Fethi AYTAÇ[düzenle | kaynağı değiştir]

Emekli VALİ

1928 yılında doğdu. Ortaokul ve Lise tahsilini Eskişehir'de tamamladı. 1951 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin İdari şubesinden mezun oldu. Kütahya ili Maiyet memuru sıfatı ile aynı yıl kamuda görev aldı. Askerlik hizmetinin gerektirdiği ayrılıktan sonra bu sefer Eskişehir ilinde görev aldı. 1954 yılında Kaymakamlık kursunu bitirip Sivas ili Kangal kaymakamlığına atandı. Bu görevi Gürün, Erzincan'ın İliç, Eskişehir'in Mihalıççık, ardından tekrar İliç ve Gümüşhane'nin Torul, Afyon'un Bolvadin kaymakamlıkları izledi. 1964 yılı sonunda atandığı İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Şube Müdürlüğü görevini, Daire Başkanlığı, Genel Müdür Yardımcılığı, Genel Müdür vekilliği görev ve sıfatları izledi. 1980 yılında aynı birimde Genel Müdür oldu. 1981 yılında Tekirdağ Valiliğine atandı. 4 yıl süren bu görevden sonra alındığı Merkez Valiliği sırasında Harp Okulu'nda, Bursa Uludağ Üniversitesinde, Polis Akademisinde geçici "hocalık" hizmetlerinde bulundu. 1991 yılı sonunda ikinci kez Mahalli İdareler Genel Müdürü oldu. Bu görevde iken 1993 yılında yaş haddinden emekli oldu..

Mahalli İdareler konularında çok sayıda eser ve makale sahibi olan Fethi AYTAÇ 1966 yılından itibaren çeşitli yıllarda TÜRK İDARECİLER DERNEĞİ yönetim kurulu üyeliğinde ve İDARECİNİN SESİ dergisi Genel Yayın Yönetmenliği görevlerinde bulundu.

Üye:A.Yıldırım KARTAL[düzenle | kaynağı değiştir]

Emekli VALİ 1942 yılında Isparta/Eğirdir'de doğdu. 1963 yılında siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. 1963-1965 yılları arasında İstanbul Kaymakam Adayı (Maiyet Memuru) olarak göreve başladı. Büyükçekmece ve Yeşilköy Bucak müdürlüğü, Bakırköy kaymakam refıkliği, Lalapaşa, Maden, Kula, Beşiktaş kaymakam vekilliği, daha sonra sırasıyla; Kırklareli/Demirköy, Burdur/Ağlasun, Van/Başkale, Amasya/Gümüşhacıköy, Çanakkale/Ayvacık, Ankara/Şereflikoçhisar ve Mamak, İzmir/Menemen, İçel/Tarsus ve Samsun/Bafra kaymakamlığı, TODAİE Kamu Yönetimi Uzmanlığı ve Ankara Vali Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 09 Şubat 2003 yılında Muş Valiliğine, 2007 yılında da Merkez Valiliğine atanan KARTAL, Merkez Valisi iken 15 Temmuz 2007 yılında emekli oldu. Evli olup 2 çocuk babasıdır. 2 Aralık 2008 - 09:23

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.