FANDOM


1406730166268
Bakınız

Şablon:TİDbakınız - d - {{TİDbakınız}}


TİD - Türk İdareciler Derneği

TİD ödülleri
1. TİD/Üstün hizmet ödülü - ŞEHİT KAYMAKAM ERSİN ATEŞ adına özellikle güvenlik sektöründeki başarılar için verilmektedir.
2. TİD Başarı ödülü - Vali Hüseyin ÖĞÜTÇEN adına verilmektedir.
3. TİD/meslek ödülü - Vali Celalettin TÜFEKÇİ adına verilmektedir
4. TİD/Sosyal hizmet ödülü - Vali Galip DEMİREL adına verilmektedir.
5. TİD/Anı yarışması MESLEKTE BİR OLAY ve İZLERİ adlı Anı yarışması da Vali Orhan A.ERBUĞ adına verilmekte olup bu yarışmaya MİAlar, MİA eşleri ve MİA çocukları katılabilmektedir.
TÜRK İDARECİLER DERNEĞİ ÜYE GİRİŞ BEYANNAMESİ

Türk İdareciler Derneği / Eskişehir Şubesi
Türk İdareciler Derneği / İstanbul Şubesi
Türk İdareciler Derneği / İzmir Şubesi
Türk İdareciler Derneği Ana Tüzüğü
Türk İdareciler Derneği Şubeleri

Türk İdareciler Derneği Genel Başkanları
Türk İdareciler Derneği Genel Sekreteri

Türk İdareciler Günü
Türk İdare Dergisi


* Yılın Kaymakamı Gürün'den...
* Yılın idarecisi
* Yılın Kaymakamı
* TİD/Yılın İdarecisi önerisi

* Şablon:TİD {{TİDbakınız}}

KAMU YARARINA ÇALIŞAN

TÜRK İDARECİLER DERNEĞİ

GENEL MERKEZİSayı : 1056

Konu : 10 Ocak 2011 İdareciler Günü ve Ankara, 18/10/2010

Yılın Başarılı Mülki İdare Amirlerinin

Belirlenmesi Hk. da.' 'Sayın Valim,

Değerli Meslektaşım.Derneğimizce; 1972 yılından bu yana düzenlenen ve meslektaşlarımızın gelenekselleşmiş tek dayanışma günü olan “İDARECİLER GÜNÜ” OCAK-2011 tarihinde gerçekleştirilecektir.


1986 yılından bu yana Derneğimizce ve özellikle bazı Emekli Vali meslektaşlarımızın nakdi katkılarıyla her yıl meslektaşlarımıza ödül verilmesi geleneksel hale gelmiştir.


ÖDÜL’le ilgili olarak VALİ-MÜLKİYE MÜFETTİŞİ-GENEL MÜDÜR’lerimizin önerileri değerlendirilmektedir.

Valilerimizin, Genel Müdürlerimizin, Mülkiye Müfettişlerimizin maiyetlerinde çalışan ya da denetlemede bulundukları Mülki İdare Amirlerinden üstün başarılı gördükleri meslektaşlarımızı ödül için teklif etmeleri Derneğimiz yönetimi açısından çok büyük önem taşımaktadır.


Geçen yıl bazı illerimizden hiç öneri gelmemiş, bazı illerimizden de ödül sayısından fazla mülki idare amirinin aday gösterildiği görülmüştür.


İDARECİLER GÜNÜ’nde verilecek olan ödüller aşağıda belirlenmiştir.


1- ŞEHİT KAYMAKAM ERSİN ATEŞ ÜSTÜN HİZMET ÖDÜLÜ.


Derneğimiz Yönetim Kurulunca başta güvenlik olmak üzere her alanda başarılı çalışmalarda bulunan bir Mülki İdare Amiri meslektaşımıza bu ödülün verilmesi uygun bulunmuştur.

Ayrıca; aşağıda isimleri yazılı ve kendi adlarına fon oluşturarak ödül verilmesine katkıda bulanan emekli valilerimiz adına verilen:


2-Vali Hüseyin ÖĞÜTÇEN- BAŞARI ÖDÜLÜ,

3-Vali Celalettin TÜFEKÇİ- MESLEK ÖDÜLÜ

4-Vali Galip DEMİREL- SOSYAL HİZMET ÖDÜLÜ

5. Yine 1990’lı yıllardan bu yana derneğimizin beş yıl başkanlığını da yapmış merhum Vali Orhan A.ERBUĞ adına konulmuş MESLEKTE BİR OLAY ve İZLERİ adlı Anı yarışması ödülleri de verilecektir.


Bilindiği gibi bu yarışma iki kategoride yapılmakta ve


1-MESLEKTAŞLARIMIZ

2-MESLEKTAŞ EŞ veya ÇOCUKLARI bu yarışmaya katılmaktadır.Yukarıda açıklanan ödüller için aday göstereceğiniz meslektaşlarımızın başarı ve hizmet kazanımlarının belgelenmesi yanında ek’te sunduğumuz “ADAY FORMU” nda belirtildiği üzere, görüşlerinizin de bildirilmesi daha objektif ve tutarlı seçme yapmamıza yardımcı olacaktır.


Başarılı meslektaşlarımızın geçen yıllarda olduğu gibi belli düzeyde etkinliklerde çalışmalarını sergilemeleri istenebilir.


ANI ÖDÜL YARIŞMASI’NIN da uygun şekilde çevrenizdeki meslektaşlarımıza yansıtılmasını beklemekteyiz.


Önerilerinizin, önerilenlerin çalışma rapor, dosya ve dokümanlarının en geç 25 ARALIK 2010 tarihine kadar derneğimize ulaşacak şekilde gönderilmesi gerekmektedir. Bu tarihten sonra gönderilen öneriler dikkate alınmayacaktır.


Bu vesile ile şahsım ve genel yönetim kurulu adına en iyi dileklerimi sunarım.


Saygı ileSaffet Arıkan BEDÜK

E.Vali-E.Milletvekili

Genel Başkan

DAĞITIM:Edit

81 İl Valiliğine

İçişleri Bakanlığı İlgili Birimlerine

T.İ.D. Şube Başkanlıklarına


TÜRK İDARECİLER DERNEĞİ

“10 OCAK İDARECİLER GÜNÜ ÖDÜLLERİ”Edit

ADAY FORMUEdit

Ödüle Aday Gösterenin:Edit

Adı Soyadı:

Görev Yeri:

Ödüle Aday Gösterilen MİA’nin:Edit

Adı Soyadı;Edit

Görev Yeri:Edit

Mevcut Görevdeki Süresi:Edit

Hangi Kategoride Aday Gösterildiği:Edit

a) Şehit Kaymakam Ersin Ateş Üstün Hizmet Ödülü

b) Vali Hüseyin Öğütçen- Başarı Ödülü;

c) Vali Celalettin Tüfekçi- Meslek Ödülü;

ç) Vali Galip Demirel- Sosyal Hizmet Ödülü;

Aday Gösterilmenin Genel Gerekçesi:Edit

Aday Gösterilmeye İlişkin Proje ve Faaliyetler:Edit

Proje ve Faaliyetlerin Hedef Guruplar Üzerindeki Etkileri:Edit

Proje ve Faaliyetlerin Oluşturduğu Yerel Katkı ve Katma değer:Edit

Proje ve Faaliyetlerin Çoğaltıcı Etkisi:( Kurumsal Sürdürülebilirlik, Politikaların sürdürülebilirliği):Edit


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.