FANDOM


Bakınız

Şablon:TEFBİS - [tr.yenisehir.wikia.com/wiki/Şablon:TEFBİS?action=edit d]


TEFBİS
Türkiye'de Eğitimin Finansmanı ve Eğitim Harcamaları Bilgi Yönetim Sistemi

Şablon:EğitimBİM

Bakınız

Şablon:Eğitimbakınız - d {{Eğitimbakınız}}
Eğitim Education


Talim Terbiye Eğitim Öğretim
Kaçak eğitim Eğitim ruhsat işlemleri
Eğitim kritikleri Eğitim sorunları
Eğitim komisyonları Eğitim kurulları
Alo 147
Temel eğitim Bursa'da temel eğitim
OÖE Anaokulu Bursa'da OÖE
İlköğretim İlkokul İlköğretim okulu Bursa'da ilkokullar
Temel eğitim/Bursa Temel eğitim mevzuatı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Temel Eğitim Genel Müdürlüğü
Ortaokul Orta okul Bursa'da ortaokullar Bursa'da orta okullar
Orta öğretim Bursa'da orta öğretim Bursa'da liseler Orta Öğretim Genel Müdürlüğü Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliği Orta öğretim mevzuatı Orta Öğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği
Mesleki eğitim Bursa'da mesleki eğitim Bursa'da meslek okulları Mesleki Eğitim Genel Müdürlüğü Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği
Din eğitimi Din Eğitimi Genel Müdürlüğü Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Din Eğitimi Çalıştayı Bursa'da din eğitimi Bursa'da İHL'ler
Hayatboyu öğrenme Halk Eğitim HBÖ HBÖ Genel Müdürlüğü Hasta ve yaşlı refakatcısı eğitimi
Özel eğitim Şablon:Özel eğitim
Özel öğretim
Ekders Ders dışı egzersiz [1] Ders dışı eğitim çalışmaları
Temel Eğitim Öğretmenlerinin Mesleki Gelişim Eğitimi ve Çalışmaları Yüz Yüze Semineri
TEFBİS Türkiye Eğitim Finansmanı Bilgi Sitemi
Mevzuat Eğitim mevzuatı Eğitim kanunları Eğitim yönetmelikleri Temel eğitim kanunları Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
Türk eğitim sistemi Türk eğitim sisteminin tarihçesi Rus eğitim sistemi İngiliz eğitim sistemi ABD eğitim sistemi
Şablon:Eğitim kurulları Şablon:Bursa MEM Şablon:Eğitim mevzuatı Eğitim mevzuatı

Özel Okullar Giriş - Tefbis https://tefbis.meb.gov.tr/ozelokul/default.aspx‎#*

TEFBİS Sistemine hoş geldiniz. Sisteme yıllık bazda gelir ve gider bilgilerinizi girmeniz gerekmektedir. Sisteme kayıt etmiş olduğunuz bu bilgiler TEFBİS projesi ...

TEFBİS Portal tefbis.meb.gov.tr/‎#* Translate this page ... sistem üzerinde bir tek kurumsal kodu mevcuttu ve Türkiye'de Eğitimin Finansmanıve Eğitim Harcamaları Bilgi Yönetim Sistemi Projesi (TEFBİSsisteminde 

TEFBİS:Türkiye'de Eğitimin Finansmanı ve Eğitim Harcamaları Bilgi ...Edit

tefbis.meb.gov.tr/okul/ana.aspx‎#*

Translate this page TEFBİS Sistemi'ne Hoş Geldiniz. Session değeri yok!!!/TEFBIS1. Genel Bilgiler ... il/ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından 25 Aralık 2012 tarihine kadar; ... TEFBİS:Türkiye'de Eğitimin Finansmanı ve Eğitim Harcamaları Bilgi ... tefbis.meb.gov.tr/oab/tahminibutce_gelir.aspx?SYID...‎#*

Translate this page Gelir / Gider İşlemleri - Tahmini Bütçe. Bütçe Tahmin Yılı : select. Seçiniz; 2010; 2011; 2012; 2013; 2014. Bütçe Tanımları. İşlem Tanım, Toplam Miktar (TL) ...

[DOC]===tefbis - Milli Eğitim Bakanlığı=== kirsehir.meb.gov.tr/denetim/upl/.../9/TEFBİS.doc‎#*

Translate this page Perşembe, 21 Ekim 2010 21:05 | |. TÜRKİYE'DE EĞİTİMİN FİNANSMANI VE EĞİTİMHARCAMALARI BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ (TEFBİS) Amacı ve Kapsamı

TEFBİS (Türkiye´ de Eğitimin Finansmanı ve Eğitim HarcamalarıEdit

canakkale.meb.gov.tr/.../tefbis-turkiye...egitimin-finan...‎#*

Translate this page TEFBİS (Türkiye´ de Eğitimin Finansmanı ve Eğitim Harcamaları Bilgi YönetimSistemi Projesi) - GÜNLÜDÜR. İlgili Yazıları Aşağıdaki Linklerden İndirebilirsiniz.

TEFBİS:Türkiye'de Eğitimin Finansmanı ve Eğitim Harcamaları Bilgi ...Edit

tefbis.meb.gov.tr/oab/tahminibutce_gider.aspx?SYID...‎#*

Translate this page Eğitim Araçları - Materyal Alımı. Yayın ve Basım Giderleri. Kurumlara Yapılan Aktarım ve Ödemeler, 0. İşlem Tanım, Miktar (TL). Milli Eğitim Müdürlükleri Aktarım.

Tefbis - Türkiye'de Eğitimin Finansmanı Ve Eğitim Harcamaları Bilgi ... tefbis.com/‎#* Translate this page Jan 31, 2011 - Milli Eğitim Bakanlığı'nın TEFBİS (Türkiye'de Eğitimin Finansmanı VeEğitim Harcamaları Bilgi Yönetim Sistemi) projesinin kullanımında ...

  1. [PDF]===tefbis - Iğdır İl Milli Eğitim Müdürlüğü===

www.igdirmeb.gov.tr/dosyalar/dokuman/.../tefbis.pdf‎#* Translate this page TÜRKİYE'DE EĞİTİMİN FİNANSMANI. VE. EĞİTİM HARCAMALARI BİLGİ. YÖNETİMSİSTEMİ PROJESİ. (TEFBİS). IĞDIR İL MEM BİLGİ İŞLEM ŞUBESİ. 1 ...

Tefbis - SGK-Sgk Sorgulama-Sağlık HaberleriEdit

[2]sgk.org/tefbis.html‎#* Translate this page by İbrahim ErdoğanJul 21, 2012 - Tefbis Portal Açılımı Türkiye de Eğitimin Finansmanı ve EğitimHarcamaları Bilgi Yönetim Sistemi olarak tanımlanmış Milli Eğitim.


SeminerlerEdit

VALİLİK MAKAMINA

                  Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığınca 12-16 Ağustos 2013 tarihlerinde Aydın Kuşadası Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesinde yapılan 160 numaralı TEFBİS Projesi Semineri kapsamında, 01.10.2013- 25.10.2013 Tarihleri arasında İlimize bağlı İlçelerde Türkiye'de Eğitimin Finansmanı ve Eğitim Harcamaları Bilgi Yönetim Sistemi (TEFBİS) ' den sorumlu personele bilgilendirme semineri verilmek üzere Müdürlüğümüz Strateji Bölümü Şefi Nazım Aydın, Memur İhsan KESKİN ve Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli Şef Nihat YILMAZ görevlendirilmişledir. Seminer için görevlendirilen personellerin belirtilen tarihler arasında  görevli izinli sayılmaları. Yolluk ve yevmiyelerinin ilgili harcama kaleminden karşılanması  Müdürlüğümüzce uygun görülmektedir. 

Makamınızca da uygun görüldüğü takdirde; OLUR'larınıza arz ederim. 

              

                                      Atilla GÜLSAR

                                      Milli Eğitim Müdürü

 

            

EKİ : 1 Ad.Lis.      

OLUR

<...>

Eyüp Sabri KARTAL

Vali a.

Vali Yardımcısı

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.