FANDOM


< Çukurova Kalkınma Ajansı

Tarih: 28 Ocak 2010

Saat: 10:00-18:00

Yer: Adana Büyük Sürmeli Oteli

  • Gündem:

10:00-10:30 Çukurova Bölge Çalışmaları sunumu

10:30-10:45 Ara

10:45-12:00 (1.Oturum) Tematik GZFT ve Strateji önerilerinin sunumu ve tartışılması

12:00-13:30 Öğle arası

13:30-15:00 (2. Oturum) Tematik GZFT ve Stratejilerin revizyonu stratejik alt başlıkların oluşturulması

15:00-15:15 Ara

15:15-16:45 (3. Oturum) Stratejik alt başlıklara göre alt grupların oluşturulması, stratejilerin belirlenmesi

16:45-17:00 Ara

17:00-18:00 (4. Oturum) Stratejilerin belirlenmesi

  • İletişim:

Özay Türker

Tel:0 322 459 57 03-10

Fax:0 322 456 07 99