Tüketici < Tüketici hakları < TSHH < Yenişehir TSHH <TSHH/SSS

TSHH'ne müracaatlarda parasal sınırlar her yıl değişmektedir. Büyükşehir statüsünde bulunan illerde kurulu bulunan İl Hakem Heyetleri mal ve hizmet bedeli Bakanlıkça (Sanayi ve Ticaret Bakanlığı) her yıl Aralık ay içinde tespit ve ilan edilecek tutarın (2010 yılı için 2.450.67 TL) üzerindeki uyuşmazlıklara bakmakla görevli ve yetkilidir. Bu bedelin altındaki uyuşmazlıklara Büyükşehir belediyesi sınırları dahilinde kurulu ilçelerdeki hakem heyetlerince bakılır.

TSHH'nin bağlayıcı karar verme parasal sınırı 2010 yılı için 938.75 TL. dir. Bu miktar her yıl Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bildirilen Üretici Fiyatları Endeksinde meydana gelen artış oranına göre yeniden belirlenir.


Dahili Linkleri[kaynağı değiştir]

Harici linkler[kaynağı değiştir]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.