FANDOM


Bakınız

D.Şablon: Bilirkişi bakınız Bilirkişi. Bilirkişi raporu .TSHH/Bilirkişi görevlendirme. Kamulaştırmalarda bilirkişilik. Bilirkişilik Daire Başkanlığı Bilirkişilik Bölge Başkanlığı KAMULAŞTIRMA DAVALARINDA BİLİRKİŞİ OLARAK GÖREV YAPACAKLARIN NİTELİKLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

TSHH'de bilirkişi görevlendirme yazısıEdit

İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyetinde görüşülmekte olan ek'te dosyası bulunan tüketici şikayetlerinin incelenmesi için bilirkişi olarak görevlendirilmiş bulunuyorsunuz.

Konunun incelenmesinde aşağıdaki hususları dikkate alarak görüşünüzün 20 (Yirmi) gün içerisinde bir rapor halinde hakem heyetimize sunulmasını gerekir.

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar: Edit

1- Şikayete konu malın incelenmesi öncesinde tüketiciye randevu verilerek ve satıcıya da arzu ederse incelemede bulunabileceği bildirilerek bilirkişinin uygun göreceği en uygun mekanda inceleme yapılmalıdır.Ancak satıcı refakat etmek için zorlanmamalıdır.

2- İnceleme teknik donanımla ve araştırmaya yardımcı olacak malzemelerle yapılmalı,dosyada bulunan belgeler incelemede göz önünde bulundurulmalı ; şikayet edilen hususların nedeninin tüketicinin kullanımından mı yoksa üretimden veya servis hizmetlerinden mi kaynaklandığı yönünde araştırma yürütülmelidir.

3- Gerekli ölçüm ve tespitler sırasında veya inceleme bitiminde tüketici/satıcı hakkında haklı yada haksızlığını belirten ifadeler kullanılmamalıdır.

Raporun yazılmasında ise:Edit

a) Raporun ilk bölümünde tüketici şikayeti (iddiası) yazılmalı,incelenen malınşikayete konu olan mal olmasına dikkat edilerek raporda da bu konuya açıklık getirilmelidir.

b) İkinci bölümde tespit edilen bulgular net olarak teknik ifadelerle açıklanmalıdır.Ayrıntılı olmasına özen gösterilmelidir.

c) Son bölümde ise; tüketici şikayetine konu olan malın tespitleri; kullanıcı hatasından mı yoksa üretim/servis hizmetlerinden mi kaynaklandığı üzerinde yoğunlaştırılarak görüşünüzün sonucu balirtilmelidir.Ancak tüketici haklıdır/haksızdır gibi ifadelere yer verilmemelidir.

Bilirkişilik ücreti için banka/şube adı ile hesap numarasını ayrı bir sayfada yazılı olarak bildiriniz.

Bilirkişiler kimlerdir?Edit


Dahili LinkleriEdit

Harici linklerEdit

TSHH'lerinin "bilirkişi görevlendirilmesi"nde dikkat etmesi gereken hususlarEdit

1- Aynı konuda tek bir bilirkişi görevlendirilmesi yanlış olur. Çünkü bilirkişini,n tavrına göre rapor yazıyorlar. Eğer heyetin tüketici lehine olduğunu hissederse hep tüketici lehine rapor veriyor.

Birden fazla bilirkişi görevlendirilmelidir. Böylece keyfiliğin önüne geçilebilir.

2- Bilirlişinin üniversiteden olması doğru mudur?

  • Sakıncası:Üniversitenin piyasa tecrübesi yoktur. Bu da doğru değerlendirmede yeterli olmuyor. Yanlış karar verebiliyor.
  • Olumlu tarafı: Daha uman olma ihtimalide vardır.

.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.