Giriş:

TSHH mevzuatını düzenleyen 4822 sayılı yasayla değişik 4077 sayılı yasa gereği tüketiciye hizmet eden kurum ve kuruluşlara her yıl tüketici hizmet ödülü verilmektedir.

Yapılan Çalışmalar:

Mersin - Yenişehir Kaymakamlığı "Tüketici Sorunları Hakem Heyeti"mizin Tüketici hizmet ödülüne aday gösterilebilecek örnek çalışmaları şunlardır:

1. Yenişehir Kaymakamlığı "Tüketici Sorunları Hakem Heyeti", çok kısa sürede kararlar alabilmektedir.

Daha önce Vilayet merkezinde bulunan ve Hakem Heyeti başkanlığını Sanayi ve Ticaret İl Müdürünün yaptığı ve sekreteryası Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğünce yürütülen "Merkez İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyeti"miz 3 ayda karar alabilmesine rağmen bu kararlar yeni kurulan "Yenişehir Tüketici Sorunları Hakem Heyeti"nde 2 haftada karar alınarak işlem sonuçlanabilmektedir.

2. "Yenişehir Tüketici Sorunları Hakem Heyeti" toplantılarında heyete konuyla ilgili tüketici şikayetleri ve şikayet hakkında gelen satıcı savunmaları anında p r o j e k s i y o n ile panoya yansıtılmaktadır.

Ülkemizde TSHH' leri toplantılarınde genel uygulama şudur: Genelde bir masa etrafında toplanılır ve bir raportör okuyup konuyu anlatır. Ama dosyanın çoğu defa içeriği görülmeden yani heyet üyelerinin dosyayı ve yazılan kararı görme şansı olamadan kararlar alınabilmektedir.. Oysa Yenişehir TSHH kararları ise, projeksiyonla panoya yansıtılmakta ve hakem heyeti üyelerimiz gelen ve giden yazıları ve hazırlanan karar metnini görmekte ve üyeler düzeltmektedirler.

3. Mersin - Yenişehir Kaymakamlığı "Tüketici Sorunları Hakem Heyeti" toplantılarında alınan heyet kararları, saniyesinde derhal print çıktısı alınarak üyeler anında kararı imzalamaktadırlar.

Daha önce merkez ilçede var olan Sanayii ve Ticaret İl Müdürlüğü organizasyonunda toplanan ve çalışan "Merkez İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyeti"nde alınan kararlar , Merkez TSHH eski üyesi ve şu an Mersin - Yenişehir Kaymakamlığı "Tüketici Sorunları Hakem Heyeti" nde üye bulunan Orhan Çapan'ın ifadelerine göre; heyet üyelerine 2 ayda imzaya sunulabildiği belirtilmesine rağmen , Yenişehir "Tüketici Sorunları Hakem Heyeti"nde alınan heyet kararları bir dakikada imzaya sunulabilmektedir.

4. Mersin - Yenişehir Kaymakamlığı "Tüketici Sorunları Hakem Heyeti" hariç Türkiye'de hiç bir il ve ilçede Tüketici Sorunları Hakem Heyeti web sitesi bulunmamaktadır. (Bu bilgi Sanayiive Ticaret Bakanlığı Tüketici Sorunları Genel Müdürlüğünden alınmıştır.) Türkiye'de sadece Mersin - Yenişehir Kaymakamlığında "Tüketici Sorunları Hakem Heyeti"nin bir web sitesi vardır.

Evet, Mersin Yenişehir Kaymakamlığınca Türkiye'nin ilk ve tek "Tüketici Sorunları Hakem Heyeti" web sitesi oluşturulmuştur. Buda Türkiye'de bir ilktir.Yenişehir Kaymakamlığımızın hazırladığı Yenişehir TSHH sitesi her toplantı sonrasında derhal edit edilmektedir. Kayıtlar girilmektedir. Üstelik bu web sitesi başka bir web sitesi altında olmayıp bir kurumun web sitesinden bağımsız hazırlanmış bir web sitesidir.

5. Mersin - Yenişehir "Tüketici Sorunları Hakem Heyeti" kararının altına yorum bölümleri eklenmiştir.

6. Tüketici ve satıcılara gerek kendi haklarındaki kararları veya gerekse diğer tüketici hakem heyeti kararları ile ilgili lehte ve aleyhte verilen kararları değerlendirmeleri için olanak sağlanmıştır. Kararlar ile ilgili yorum yapma, görüş bildirme olanağı sağlanmıştır.

7. Mersin - Yenişehir Kaymakamlığı "Tüketici Sorunları Hakem Heyeti"nde alınan kararlar şikayet konusu edilen ürün cinsine göre etiketlerle tasnif edilmektedir.

8. Mersn -Yenişehir Kaymakamlığı TSHH kararları ise alınır alınmaz webe yüklenmek suretiyle herkesin digital olarak ulaşabileceği ve elde edebileceği metin haline getirilerek ilan edilmektedir. Bu yönüylede ülkemizde tek uygulamadır.

Evet, "Tüketici Sorunları Hakem Heyeti" TSHH yönetmeliğine göre Ülkemizde TSHH kararları aylık olarak ilan edilmesi zorunlu olmasına rağmen maalesef Kaymakamlıkların ve Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüklerinin konuya hakim olamamalrı ve teknik bilgi yetersizliğinden dolayı web ortamnda ilan edilememektedir.

9. Mersin - Yenişehir Kaymakamlığı "Tüketici Sorunları Hakem Heyeti"nde alınan kararlar şikayet konusu markalar bazında etiketlerle tasnif edilmektedir.

10. Mersin - Yenişehir Kaymakamlığı "Tüketici Sorunları Hakem Heyeti"nde alınan kararlar satıcı firma konusunda tasnif edilmektedir.

11. Mersin - Yenişehir Kaymakamlığı "Tüketici Sorunları Hakem Heyeti"nde alınan kararlarda her bir karar için ayrı bir webpage (web sayfası) olanağı sağlamaktadır.

12. Mersin - Yenişehir Kaymakamlığı "Tüketici Sorunları Hakem Heyeti"nde alınan kararlar tüketici profilini belirleyen etiketlerle tasnif mevcuttur.

13. Mersin - Yenişehir Kaymakamlığı "Tüketici Sorunları Hakem Heyeti"nde alınan kararlar red veya kabul sonucuna göre tasnif edilmektedir.

14. Mersin - Yenişehir Kaymakamlığı "Tüketici Sorunları Hakem Heyeti"nde alınan bütün kararlar için diğital arşiv oluşturularak TSHH kararları ile ilgili ülkemizde tek oluşturulan veri tabanıdır.

15. Mersin - Yenişehir Kaymakamlığı "Tüketici Sorunları Hakem Heyeti" web sitesinde yasal mevzuat ve başvuru formları konarak tüketici etkili olarak bilgilendirmektedir.


Dahili Linkleri[kaynağı değiştir]

Harici linkler[kaynağı değiştir]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.