Yenişehir Wiki
Advertisement

Taşımalı İlköğretim Değerlendirme  Komisyonu Toplantı Onayı VALİLİK MAKAMINA Milli Eğitim Bakanlığı Taşımalı İlköğretim Yönetmeliği ’nin 11.(Değişik:16.10. 2009/ 27378 RG) (1) maddesinde; ‘‘İl Milli Eğitim Müdürünün görevlendireceği Müdür Yardımcısı Başkanlığında, taşımalı ilköğretim uygulamasından sorumlu Şube Müdürü, taşımalı ilköğretim uygulamasının yapıldığı İlçe Milli Eğitim Müdürleri ve (Değişik: 01.09.2012- 28398 RG) İl Eğitim Denetmenleri Başkan Yardımcısından oluşur. Komisyon Nisan ayının son haftasında toplanır. (2) İhtiyaç duyulması halinde diğer birimlerden sorumlu müdür yardımcısı veya şube müdürlerinin de toplantılara katılmaları sağlanır.’’ Denilmektedir.

Bu çerçevede, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Şevket BARCA’nın Başkanlığında, taşımalı eğitim uygulamasından sorumlu Şube Müdürü Osman BAT, taşımalı ilköğretim uygulamasının yapıldığı, Yıldırım ilçesi hariç İlçe Milli Eğitim Müdürleri ve İl Eğitim Denetmenleri Başkan Yardımcısı Mustafa AKNUR’dan oluşturulan Değerlendirme Komisyonu tarafından, ilçelerin taşımalı ilköğretim planlama raporlarını incelemek üzere, 30/04/2014 Çarşamba günü saat 14:00’de İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonunda toplantı yapılması, söz konusu toplantıya katılacak İlçe Milli Eğitim Müdürlerinin görevli izinli sayılmaları, yolluk ve yevmiyelerinin kurumlarınca ödenmesi Müdürlüğümüzce uygun görülmektedir.

Makamlarınızca da uygun görüldüğü takdirde, olurlarınıza arz ederim. 
                                                                                                                 Mustafa BİLİCİ

                                                                                                            Milli Eğitim Müdür V.


OLUR

<...>Eyüp Sabri KARTAL

Vali a.

Vali Yardımcısı

Advertisement