FANDOM


Taşa Gelir


Nite ki bu gönlüm evi aşk elinden taşagelir

Nice yüksek yürür isem aşk başımdan aşagelir.


Nice ki aydıram râzım,söylemeyen kimesneye

Gider bu sabr-u karârım dost önüme düşe gelir.


Hey nice sabreyler ise dost yüzünü gören kişi

Ol hakıykat gördüm deyen kendözünden şaşagelir.


Ma’şukanın tecellisi türlü türlü renkelr olur

Bir şivede yüzbin gönülü hemişe cuşagelir.


Ol dost ile benim işim bulut ile güneşleyin

Bir dem hicâbı sürülür bir dem ihcap başa gelir.


Aceb gene miskin Yunus ,aşktan artık sevdi meğer

Zirâ kibu aşktan yeğrek hiç yokdurur başa gelir.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.