FANDOM


TABAKA

Sözlükte "birbirine benzeyen, yüksek rütbe" anlamlarına gelir. Çoğulu tabakâttır. Hadiste, sahabeden başlamak üzere daha sonraki devirlere kadar, hadis rivâyeti ile meşgul olanların meydana getirdikleri gruplara denir. Hadisleri rivâyet eden râvîler tabakasının ilk üçünü sahabe, tabiun ve etbau't-tâbiîn oluşturur.

Tabakat ayrıca, değişik meslek gruplarında, esas kabul edilen belli bir tertibe göre, hayat hikayelerinin toplandığı kitaplara verilen isimdir. Örneğin, Muhammed ibn Sâd'ın et-Tabakâtu'l-Kübra, Tacuddin Sübki'nin Tabakâtu'ş-Şafiiyyetü'l-Kübrâ, Taşköprülü Zâde'nin Tabakâtu'l-Hanefîyye adlı eserleri bunlardandır.

Hadis ilminde râvîlerin tabakalarının bilinmesi önemli bir konudur. Birbirine benzeyen isimlerin ayırdedilmesi, kimlerden hadis rivâyet ettiklerini ve kimlerin kendilerinden hadis aldıklarının bilinmesi, tabakalar sayesinde sağlanır. Bundan dolayı râvîleri tanıtan tabakat kitapları yazılmıştır. Müslim'in Kitâbu't-Tabakât adlı eseri bunlardandır. (A.G.)

Tabaka Kat. Katmer. Sınıf, topluluk. Sigara paketi. Bir veya iki yapraklı kâğıt.

Tabaka' Kelâmdan âciz kimse, konuşamayan kişi. Cimaı yerince yapamayan kimse.

Edit

Edit

Ico libri Anlamlar

[1] (yer bilimi) Katman, kat
[2] (denizcilik) Özellikleri benzer kabul edilen katman, derinlik kesimi
[3] [[{{{2}}}#Şablon:Toplum bilimi|{{{2}}}]] sınıftan küçük toplumsal birim

Nuvola apps bookcase Köken

[1] Nuvola apps bookcase Köken

Nuvola Turkish flag Türk Dilleri


|} | width=1% | |bgcolor="#FFFFE0" valign=top width=48%|

|} |}</div></div>

Crystal Clear app internet Çeviriler

|} | width=1% | |bgcolor="#FFFFE0" valign=top width=48%|

|} |}</div></div>

Edit

Edit

Ico libri Anlamlar

[1] tütün

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.