Ta'dil (Adl . den)

  • Aslına zarar vermeden değiştirmek.
  • Tebdil etmek.
  • Hafifletmek .
  • Doğrulaştırmak.
  • Vasat hale koymak.
  • Ta'dil Darlık vermek.
  • Veledi karnında büyük olup doğurması güç olmak.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.