FANDOM


  • Takvim, doğrultmak demektir.
  • Qaveme’l-avde: Ağacı düzeltip doğrulttu" demektir,
  • "Zaman onu dengeli, iyi görüşlü ve akıllı kıldı" mânâsına "Qavmehu’d-dehr" denir.
  • Takvim, eğriyi doğrultmak, kıvama, nizama koymak, kıymet biçmek, kıymetlendirmek, demektir.
  • Maddî manevî her türlü güzellik anlamına da gelir.
  • Akıl, idrak, değerli, süslenmiş/tezyin anlamlarına geldiği de ifade edilmiştir.
  • "Ahsen-i takvîm" deyimi ise en güzel kıvamda, en güzel şekilde, en güzel niteliklerle demektir. 55 Mehmet Yaşar Soyalan, Elmalılı Tefsirinde Kur’ani Terimler ve Deyimler, Ağaç Yayınları: 312. (5935/5936)
  • Günlük takvim - fazilet takvimiEdit

    Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.