Yenişehir Wiki
Yenişehir Wiki
80.296
pages

KDK valilik kanalıyla ver[]

  • KDK'a ve CTEGM e "Menemen TCİK gelen giden evraklarımın verilmesi" talebi

11.ACM e adliyeden ver[]

  • Şahmelik eksik soruşturması dosyaya girdi, eksik soruşturmanın tekemmül ettirilerek haklarımın korunması ve aklanmamın temini
  • Zaman gazetesi aboneliğininn gerçek dışı olduğu

[]

[]

[]