FANDOM


Bakınız

Şablon:Ortaöğretim - d


Ortaöğretim Orta öğretimLiseOrta öğretim kurumlarına tercih ve yerleştirmelerde dikkat edilecek hususlar
Tam Gün Tam Yıl Eğitim Uygulaması
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ogm.meb.gov.tr/‎
ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA GEÇİŞ SİSTEMİ oges.meb.gov.tr/‎
TÜBİTAK Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projeleri TÜBİTAK Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması 52362 ESKİŞEHİR - Bu yıl 45'incisi
E OKUL ORTAÖĞRETİM VBS SİSTEMİ 2013 / 2014
Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Esaslarına Dair Yönerge
Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ppt sunu Http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/09/20130907-4.htm‎ 7 Eyl 2013 - m) Ortaöğretim Kurumu: Ortaokul veya imam-hatip ortaokulundan sonra dört yıllık eğitim ve öğretim veren, resmî ve özel örgün eğitim okul ve ... Ortaöğretim - Vikipedi [Http//tr.wikipedia.org/wiki/Ortaöğretim‎] Ortaöğretim, 14-18 yaşları arasındaki öğrencilerin genel, mesleki ve teknik alanlarda eğitimlerini sağlamayı içeren kavram. Ortaöğretimin görevi,
2014 KPSS Lisans/Önlisans/Ortaöğretim tr-tr.facebook.com/2014KPSS‎
2014 - ösys orta öğretim kurumları kitapçığı ıl kodu ıl adı okul kodu ... dokuman.osym.gov.tr/.../2014/.../2014_OSYS_Ortaogretim_Kurumlari....‎
02.01.2014 15.01.2014. ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri, Ortaöğretim Kurumları, www.osym.gov.tr. 4. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (İlkbahar Dönemi) 2013-ÖMSS En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaogretim) www.osym.gov.tr/dosya/1.../2013-omss-minmakspuanlarortaogretim.pdf‎ 2013-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim). KADRO. KODU. KURUM ADI. KADRO UNVANI. KONT. BOŞ. TÜBİTAK Ortaöğretim Proje Yarışması başvuruları başladı-Sabah ... www.sabah.com.tr/.../tubitak-ortaogretim-proje-yarismasi-basvurulari-ba...‎ 1 gün önce - Ortaöğretim öğrencilerini temel, sosyal ve beşeri bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, araştırma ve geliştirme odaklı bilgi ve ...
ortaöğretim sınıf geçme yönetmeliği açık ortaöğretim ortaöğretim nedir ortaöğretim disiplin yönetmeliği ortaöğretim kpss soruları ortaöğretim kurumları yönetmeliği ortaöğretim başarı puanı ortaöğretim kayıt

Bakınız

Şablon:Tam Gün - [ d]


Tam gün
Tam Gün Tam Yıl Eğitim Uygulaması

Konu: Tam Gün Tam Yıl Eğitim


VALİLİK MAKAMINA


İlgi :

a) Yıldırım Kaymakamlığının 25/08/2014 tarih ve 67346473-300/20089 sayılı yazısı.

b) 07 Eylül 2013 tarih ve 28758 sayılı (R.G.) Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği Dokuzuncu Kısım Tam Gün Tam Yıl Eğitim : MADDE 154- (1) Bireylerin hayat boyu eğitim uygulamaları kapsamında şartları uygun olan okulların bina, tesis, araç-gereç, personel ve kapasitelerinden azamî derecede yararlandırılması esastır. Bu amaçla okullar hafta sonu, yarıyıl ve yaz tatilleri dâhil olmak üzere gerektiğinde 07.00-22.00 saatleri arasında yıl boyunca açık bulundurulur.

Tam gün tam yıl eğitim uygulaması kapsamına alınma

MADDE 155- (1) Okul müdürlüğünce, çevrenin eğitim ihtiyacı, fiziki kapasite, öğrenci-kursiyer potansiyeli, çevre şartları, öğretmen durumu, araç-gereç ve donatım girdileriyle bu kapsamda yapılacak faaliyetin içeriği gibi hususlar dikkate alınarak, okulun tam gün tam yıl eğitim uygulaması kapsamına alınması isteği ders kesiminden eylül ayının son iş gününe kadar millî eğitim müdürlüğüne bildirilir.

(2) Okul müdürlüğünce hazırlanan etkinlik planının uygun bulunması hâlinde il millî eğitim müdürlüğünün teklifi üzerine valilik oluruyla tam gün tam yıl eğitim uygulaması kapsamına alınma kararı verilir. (3) Okulun tam gün tam yıl eğitim uygulanması kapsamına alınması kararı planlanan faaliyetin fiilen yapıldığı sürece yürürlükte kalır.

(4) Uygulama kapsamında yapılacak etkinlikler her yıl okulun yıllık çalışma planında gösterilir.

Tam gün tam yıl eğitim kapsamında yürütülecek faaliyetler

MADDE 156- (1) Tam gün tam yıl eğitim uygulaması kapsamında;

a) Ders yılı süresince, hafta içi günlerde çalışma saatleri dışındaki sürelerle hafta sonu, yarı yıl ve yaz tatillerinde gerçekleştirilen eğitim ve öğretim hizmetleri,

b) Okullarda yapılan ikili öğretim,

c) Açık öğretim programlarına kayıtlı öğrencilerin yüz yüze eğitim uygulamaları,

ç) Telafi eğitimi uygulamaları,

d) Okulda yapılan staj çalışmaları,

e) Özel eğitime ihtiyacı olan bireyleri, üretici konuma getirmeye yönelik düzenlenen mesleki eğitim,

f) Okullarda açılan hayat boyu eğitime yönelik kurslarla her türdeki mesleki kurslar,

g) Okullarda yapılan çıraklık ve kalfalık eğitimi ile iş pedagojisi kursları,

ğ) Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarıyla yapılan proje ve protokoller çerçevesinde yapılan yaygın eğitim faaliyetleri,

h) Programlarının özelliğine göre günlük çalışma saatleri dışında akşamları, hafta sonu, yarı yıl ve yaz tatilinde sürekli hizmet verilen alanlarda okulda yapılan eğitim ve öğretim gibi etkinlikler yapılır.

(2) Yarıyıl ve yaz tatilinde işletmede yapılan staj çalışmaları tam gün tam yıl eğitim kapsamında değerlendirilmez" denilmektedir.


Yıldırım İlçesi Yeşil Devlet Hatun Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde hafta sonları Açık Öğretim Yüz Yüze Eğitim Uygulaması yapıldığı ve Bakanlığız Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 155 ile 156. Maddelleri doğrultusunda Yeşil Devlet Hatun Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin Tam Gün Tam Yıl Eğitim kapsamına alınması Yıldırım Kaymakamlığının 25/08/2014 tarih ve 67346473-300/20089 sayılı yazısı ile talep edilmiştir. Yıldırım İlçesi Yeşil Devlet Hatun Anadolu İmam Hatip Lisesinin 2014-2015 eğitim öğretim yılından itibaren Tam Gün Tam Yıl Eğitim kapsamına alınması Müdürlüğümüzce uygun görülmektedir.

Makamlarınızca da uygun görülmesi halinde olurlarınıza arz ederim.

                                                                                                                                     Veli SARIKAYA
                                                                         İl Milli Eğitim Müdür V.

Uygun görüşle arz ederim.

 Eyüp Sabri KARTAL
   Vali Yardımcısı
                                                 OLUR
                                                   <...>
                               Münir KARALOĞLU
     Vali

Konu: Tam Gün Tam Yıl Eğitim Uygulaması


VALİLİK MAKAMINA


İlgi: Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği


Osmangazi Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ek 03/01/2014 tarih ve 78283864-160.02/195 sayılı yazılarında; BTSO Baha Cemal Zağra Özel Eğitim İş Uygulama Merkezinde Tam Gün Tam Yıl Eğitim Uygulaması yapılması istenilmektedir. Osmangazi BTSO Baha Cemal Zağra Özel Eğitim Uygulama Merkezini n ekli etkinlik programı doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğin in 155. maddesine göre Osmangazi İlçesi BTSO Baha Cemal Zağra Özel Eğitim İş Uygulama Merkezinde Tam Gün Tam Yıl Eğitim Uygulaması yapılmasını olurlarınıza arz ederim.

Atilla GÜLSAR

Milli Eğitim Müdürü


OLUR

<...>


Eyüp Sabri KARTAL

Vali a

Vali Yardımcısı

Konu: 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılında

      Tam Gün Tam Yıl Eğitim Uygulamaları


VALİLİK MAKAMINA


İlgi :

a) Milli Eğitim Bakanlığı ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği. b) 10/01/2014 tarihli ve 17441332-10.04/140 sayılı yazı.

İlgi (a) Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 155. maddesi gereğince, Tam Gün Tam Yıl Eğitim uygulaması kapsamına alınmak üzere ilgi (b) yazı ile Müdürlüğümüze teklif edilen, Kestel İlçesi Anadolu İmam Hatip Lisesi ilgi (a) yönetmeliğin 156. maddesinin (c) bendine göre değerlendirilmiştir.

İlgi (a) yönetmeliğin 156. maddesinin (c) bendi doğrultusunda, İlimiz Kestel İlçesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 2013-2014 Eğitim-Öğrnetim yılında 17/01/2014 tarihinden itibaren Tam Gün Tam Yıl Eğitim Uygulaması kapsamına alınması Müdürlüğümüzce uygun görülmektedir. Makamlarınızca da uygun görüldüğü takdirde gereğini olurlarınıza arz ederim.                                                   Atilla GÜLSAR
                                                 Milli Eğitim Müdürü


O L U R ..../01/2014

Eyüp Sabri KARTAL Vali a. Vali Yardımcısı

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.