FANDOM


Taptuk Gibi Serveri Var


Bir kişiye söyle sözü kim ma’niden haberi var

Bir kişiye ver gönlünü canında aşk eseri var


Şunun kim dışı hoşdurur bil onun içi boşdurur

Dün gün öten baykuşdurur sanma bütün dıvarı var


Bir devlengiç yuva yapar yürü ilden yavru kapar

Doğan ileyinden sapar zir’elinde murdarı var


Yoktur doğanla birliği ye Hakk’a layık dirliği

Şol kişiden um erliği onun safa - nazarı var


Suret ile çoktur adem değmesinde yoktur kadem

Evvel ahır ol piş - kadem Muhammed din serveti var


Erenler yoludur meşe meşe kolaydır kolmaşa

Meşe olan yerde paşa harami çok Anter’i var


Şeyh u danişmed ü veli cümlesi birdir er yolu

Yunus’tur dervişler kulu Taptuk gibi serveri var

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.