FANDOM


Tarık Kip, 1927 yılında Samsun'da doğdu. Abdullah Kip ile Zeynep Hanım'ın dört çocuğunun ikincisidir.

Mûsikîsever bir aileden gelir. Dayısı Ahmet Sözen Necip Aşkın'dan ders almış; kardeşi Çetin Kip flüt, Metin Kip keman çalmıştır.

EğitimiEdit

İlkokula Samsun'da başlamasına rağmen babasının İstanbul'a tayini dolayısıyle İstanbul'da bitirdi. Kolay öğrenen, başarılı olan bir öğrenci olduğu için öğrenim hayatı problemsiz geçmiştir. Orta öğrenimini "Deniz Gedikli Ortaokulu"nda tamamladı.Bu okuldan mezun olanlardan ilk üç dereceyi alanlar "Deniz Lisesi"ne gönderilirdi. Ancak bu sıralarda Refah gemisi batırılmış, çok sayıda denizcimiz şehid olmuştu. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın artan ihtiyacı nedeni ile bu uygulamadan vazgeçildi. Böylece 1947-1956 yılları arasında mecburi hizmetini tamamlayarak "Deniz Ordusu"ndan ayrıldı.

Musiki kariyeriEdit

Mûsikîye olan heves ve yeteneği küçüklük yaşlarında ortaya çıkınca dayısından keman dersleri almaya başladı. Daha sonra mandolinle meşgul oldu. 1940-1956 yılları arasında gerek öğrencilik, gerekse görevde bulunduğu yıllarda zaman buldukça mûsikî çalışmaları yaptı. Ortaokulda iken okul bandosu ile okul cazında çalıştı. Ortaokuldan mezun olduktan sonra bir keman edinerek konserlerde dinlediği eserlerin notalarını satın alıp bunları çalmaya çalışırdı.

Böylece pek çok tanınmış ve sevilmiş Batı Mûsikîsi eserlerini öğrenmiş ve keman tekniğini kendi kendine ilerletmiş oldu. Donanma Komutanlığı orkestrasının birçok konserine kemanı ile katılarak bu çalışmalardan büyük istifadeler sağladı.

Türk musikisi devriEdit

Türk Mûsikîsi ile ilgisi Gölcük'te görevli bulunduğu sıralarda başladı. Bir süre Kânun ve Ud 'la meşgul oldu. 1952 yılında İstanbul'a tayin olunca Gölcük'teki öğretmeni Tanburî Süleyman Erol, Lâika Karabey'e yazdığı bir mektubu kendisine vererek "İleri Türk Mûsikîsi Konservatuvarı"na gitmesini istedi. Böyle bir ortamda bilgisini ve tekniğini ilerletmek imkânını bulan Kip, Türk Mûsikîsi nazari bilgilerini geliştirdi. Böylece bu dernekte keman öğretmenliği ve çok sesli çalışmalar yaptı. Derneğin kurucusu olan H. Sâdeddin Arel'in her Cumartesi evinde yapmakta olduğu toplantılara çağrıldı. Bu toplantılardan çok şeyler öğrendi. Toplantılarda beş üyeli kemençe ailesinin dördüncü üyesi olan "Bas Kemençe"yi çaldı. Bas Kemençe'ye çalışması, sanatkârın radyolarımızda çaldığı viyolonsel'i de çalmasını sağladı.

İstanbul radyosu devriEdit

İstanbul Radyosu'nda bas kemençe ile emisyonlara girmeye başlayınca, merhum neyzen Burhaneddin Ökte, her genç sanatkâr adayına yaptığı gibi , kendisine yardım elini uzatarak o zamanlar Ankara Radyosu Müdür Yardımcısı olan kardeşi Tanburî İzzettin Ökte'ye tavsiye etti. Bu girişimle 1956 yılı sonlarında Ankara Radyosu'na tayini gerçekleşti. Bir yandan görevine devam ederken gece lisesini bitirerek, daha sonra Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nin "Kütüphanecilik" bölümünden diploma aldı.

1956 yılından 1993'e kadar viyolonsel ile Türk Mûsikîsi yayınlarına saz sanatkârı olarak katılan Tarık Kip, bu süre içinde stajyerlere öğretmenlik de yaptı. 1993 yılında emekli oldu.

Bu arada çeşitli koro ve toplulukları yöneterek, repertuvar ve denetleme kurulları gibi sanat kurullarında üyelik yaparak mûsikîmize değerli hizmetler verdi. Gerçekten bir sabır ve araştırma ürünü olan repertuvar kitaplarını hazırlayarak elimizde çok önemli bir kaynak olmasını sağladı ve ilgililerin istifadesine sundu.

Türk Mûsikîsi repertuvarına ikisi sözlü olmak üzere peşrev, semai, medhal ve oyun havası türünde yirmiye yakın eser kazandırmıştır. Tarık Kip, kendisi gibi bir ses sanatçısı ve koro şefi olan Yüksel Kip ile evliydi.

21. Eylül. 2000 Perşembe günü kaybettiğimiz bu değerli sanatçımızı saygıyla ve rahmetle anıyoruz.Cenazesi 22.Eylül. 2000 Cuma günü saat:12.00' de Ankara Radyosu'nda yapılacan törenin ardından, Kocatepe Camii'nde kılınacan cenaze namazından sonra Cebeci Asrî Mezarlığı'nda toprağa verilmiştir.


Hazırlayan:Tâhir AYDOĞDU

Kaynak:Türk Mûsikîsi Tarihi. . . . . . . . . Dr. Nazmi ÖZALP


Eserleri Edit

 • Makam Form Eserin Adı Usûl
 • Saba Şarkı Nice uyursun uyanmaz mısın Curcuna
 • Segah Şarkı Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden Düyek
 • Acem Aşiran Saz Semai Acem–Aşiran Saz Semaisi Aksak Semai
 • Ferahfeza Saz Semai Ferahfeza Saz Semaisi Aksak Semai
 • Hümayun Oyun Havası Hümayun Oyun Havası Nim Sofyan
  • Hüseyni Peşrev Hüseyni Peşrev Muhammes
 • Hüzzam Saz Semai Hüzzam Saz Semaisi Aksak Semai
 • Hüzzam Peşrev Hüzzam Peşrev Sofyan
 • Mahur Saz Semai Mahur Saz Semaisi Aksak Semai
 • MuhayyerKürdi Saz Semai Muhayyer–Kürdi Saz Semaisi Aksak Semai
 • Nihavend Oyun Havası Nihavend Oyun Havası Nim Sofyan
 • Nihavend Medhal Nihavend Medhal Sofyan
 • Rast Saz Semai Rast Saz Semaisi Aksak Semai
 • Rast Medhal Rast Medhal Sofyan
 • Saba Peşrev Saba Peşrev Muhammes
 • Sultaniyegah Saz Semai Sultani–Yegah Saz Semaisi Aksak Semai
 • Suz–i Dil Saz Semai Suz–i Dil Saz Semaisi Aksak Semai
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.