Yenişehir Wiki
Advertisement
Yenişehir Wiki
80.577
pages
Header blue.jpg
Kur'an-ı Kerim Portalına Hoş Geldiniz
Kurann.png   
Büruc Suresi Tarık Suresi Kurann.png Ala Suresi
Mekke döneminde inmiştir. 17 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki

Header blue.jpg
Kur'an-ı Kerim Orjinal Metin .
Kurann.png   

86 - الطارق

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِِ

1. وَالسَّمَاء وَالطَّارِقِ

2. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ

3. النَّجْمُ الثَّاقِبُ

4. إِن كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ

5. فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ

6. خُلِقَ مِن مَّاء دَافِقٍ

7. يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ

8. إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ

9. يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ

10. فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ

11. وَالسَّمَاء ذَاتِ الرَّجْعِ

12. وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ

13. إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ

14. وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ

15. إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْداً

16. وَأَكِيدُ كَيْداً

17. فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْداً


Header blue.jpg
Latin Harflerine Transkriptli Metin
Kurann.png   

Bismillahirrahmanirrahim

1. Vessemai vettarikı.

2. Ve ma edrake mettariku.

3. Ennecmüssakıbü.

4. İn küllü nefsin lemma 'aleyha hafizun.

5. Felyenzuril'insanü mimme hulika.

6. Hulika min main dafikın.

7. Yahrücü min beynissulbi vetteraibi.

8. İnnehu 'ala rec'ıhı lekadirün.

9. Yevme tüblesserairü.

10. Fema lehu min kuvvetin ve la nasırin.

11. Vessemai zatirrec'ı.

12. Vel'ardı zatissad'ı.

13. İnnehu likavlün faslün.

14. Ve ma hüve bilhezli.

15. İnnehüm yekiydune keyden.

16. Ve ekiydü keyden.

17. Femehhililkafiriyne emhilhüm rüveydee.


Header blue.jpg
Türkçe Transkriptli Metin .
Kurann.png   

Bismillahirrahmânirrahîm

1. Göğe ve târıka andolsun.

2. Târıkın ne olduğunu sen ne bileceksin?

3. O, (ışığıyla karanlığı) delen yıldızdır.

4. Hiçbir kimse yoktur ki, üzerinde koruyucu bulunmasın.

5. Öyleyse insan neden yaratıldığına bir baksın.

6. Fışkırıp çıkan bir sudan yaratıldı.

7. Bu su, bel ile kaburga kemikleri arasından çıkar.

8. Şüphesiz Allah'ın onu, öldükten sonra tekrar diriltmeye de gücü yeter.

9. Bütün sırların yoklanacağı günü hatırla!

10. (O gün) artık insan için ne bir kuvvet vardır, ne de bir yardımcı.

11. Yağmurlu göğe andolsun,

12. Yarık yarık çatlamış yere andolsun.

13. Şüphesiz o Kur'an, hak ile bâtılı ayırd eden bir sözdür.

14. O, boş bir söz değildir.

15. Şüphesiz onlar bir tuzak kurarlar,

16. Ben de bir tuzak kurarım.

17. Artık sen inkârcılara mühlet ver; onlara biraz zaman tanı!Şablon:Tarıkbakınız -d {{Tarıkbakınız}}


Tarık - Tarık Suresi
86/1 . 86/2 . 86/3 . 86/4 . 86/5 . 86/6 . 86/7 . 86/8 . 86/9 . 86/10 . 86/11. 86/12
Tarık Süresi/VİDEO
Tarık Suresi/1-17
*Arapça karakterlerin görüldüğü pdf formatı için:tıklayınız
Dosya:86-Tarik.pdf
Tarık suresi 7. ayet

Türki dillerde Tarık suresi
Tarık Suresi/Albanian
Tarık Suresi/Azerice
Tarık Suresi/Özbekçe
Avrupa dillerinde Tarık suresi
Tarık Suresi/Bulgarca
Tarık Suresi/Fransızca
Tarık Suresi/İspanyolca
Tarık Suresi/İsveççe
Ural Altay dillerinde Tarık suresi
Tarık Suresi/Japonca

Kavramlar Sulb .Teraib
Terimler Tarik . Tarık
Terkipler
Tarik-i terakki Tarikat Tarikı müstekîm Tarikı müstekım Tarik Suresi/Elmalı Orijinal Târ�k, asl�nda tarktan ismi fâildir. Tark bir ses i-itilecek vechile -iddetle vurmak, çarpmakt�r. Muhtelif levaz�m�nda tevsîan kullan�lm�-t�r. Çekiç ve çomak ma'nâs�na m�traka ondand�r, tarîk de ondand�r, çünkü yolcular ona ayak vururlar. Bu suretle târ�k esasen tokmak vurur gibi -iddetle vuran demek oldu(u halde sonra ayak vurmak, yol tepmek mefhumiyle urfi lügatte yola giden yolcuya ism olmu- ve bunda i-tihar edip hak�kat olmu-tur. Sonra bilhassa gece gelen ma'nas�nda tehassus etmi-tir ki geceleyin gelip kap� çalan veya gönül hoplatan ziyaretci mefhumunu ifade eder ve masdar�nda tark ve turuk denilir. Sonra bu ma'nâdan tevessüan her ne olursa olsun geceleyin zuhur edip göze gönle çarpan her -ey'e, hattâ hayalî suretlere dahi �tlak edilmi-tir. Netekim -âir: xŠÈní áÛë bäÜy‰b2 b¦×† wÛ†ß òÜîÜ× üë 4bî‚Ûa ÖŠŸ Demi-tir. Bizim zihne çarpmak ta'bîrimiz de bu kabîldendir. Bir de Târ�k, hassaten sabaha kar-� do(an sabah y�ld�z�na dahi denilir. Burada Târ�k, kasem ile cevab� aras�nda mu'ter�za olarak -öyle tefsîr olunuyor
Şablon:Tarık
Şablon:Tarık suresi
Şablon:KK


g-t-d

Bu tablonun her surenin başında sunumu için;

Ayet No
Ayet Metni
Elmalı Meali (Orijinali)
İngilizce Meali (Yusuf Ali)
1
Rahmân[4] ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle"
Acıyıcı*[5], esirgeyici Allah’ın adıyla başlarım
In the Name of Allâh, the Most Gracious, the Most Merciful
Ayet no
AYET
ELMALI ORİJİNAL MEALİ
SADELEŞTİRME
İNGİLİZCE MEAL

Yukaridaki tablonun kodunu, değiştir anlamına gelen d harfini tıklarsanız görebilirsiniz. Bunu her ayette uygulamak lazım. Bu stili rükuya kadar olan "esas meal" içinde kullanmak lazım.Advertisement