Buruc Suresi Tarık Suresi
2010 Kur'an Yılında Mersin Yenişehir Kaymakamlığı İlçe Müftülüğünün Dünyanın En Kapsamlı Kur'an Portali Projesidir.
Ala Suresi
Tarık Suresi/NAKİLLER - Tarık Tefsiri/Hak Dini Kur'an Dili
Ayet No
Ayet Metni
Elmalı Meali (Orijinali)
İsveççe [1]
İngilizce Meali (M. Pickthall)
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
I Guds, Den Nåderıkes, Den Barmhärtıges Namn
In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful
Kasem olsun o Semâya ve Târıka
VID himlen och vid den nattliga besökaren!
By the heaven and the Morning Star
Bildin mi Târık ne?
Och vad kan låta dig förstå vad den nattliga besökaren betyder
Ah, what will tell thee what the Morning Star is!
O necmi sâkıb
[Det är] den stjärna vars ljus lyser upp [det djupaste mörker].
The piercing Star!
Bir nefis yoktur ki illâ üzerinde bir hâfız olmasın
Ingen människa [har lämnats] utan den som vakar över henne.
No human soul but hath a guardian over it.
Onun için insan düşünsün neden yaratıldı?
LÅT människan betrakta det som hon är skapad av!
So let man consider from what he is created.
Bir atılgan sudan yaratıldı
Hon är skapad av flöden,
He is created from a gushing fluid
Ki sulb ile sîneler arasından çıkar
som väller fram ur [mannens] länder och ur [kvinnans] bäckenring.
That issued from between the loins and ribs.
Elbette o onu döndürmeğe kadirdir
Han [som har skapat henne] har helt visst makt att återskapa henne
Lo! He verily is Able to return him (unto life)
Yoklanacağı gün bütün serâir
den Dag då [hjärtats] innersta vrå skall granskas
On the day when hidden thoughts shall be searched out.
O vakıt ona ne bir kuvvet vardır ne de bir nâsır
och då hon varken kan lita till [sin egen] styrka eller till andras hjälp.
Then will he have no might nor any helper.
Kasem olsun o Semai zati rec'a
Vid himlen som ger regn
By the heaven which giveth the returning rain,
Ve o arzı zati sad'a
och vid jorden som öppnar sig [för att ge plats åt det som spirar]!
And the earth which splitteth (with the growth of and plants)
Ki o her halde bir keskin hukümdür
[UPPENBARELSENS ord] är ord som avgör [vad som är sanning och vad som är lögn],
Lo! this (Qur’an) is a conclusive word,
Şaka değildir
det är inte [fråga om] skämt eller upptåg.
It is no pleasantry.
Haberin olsun ki onlar hep hiyle kuruyorlar
[Förnekarna] smider planer,
Lo! they plot a plot (against thee, O Muhammad)
Ben de kurarım hiylelerine hiyle
men [även] Jag smider planer.
And I plot a plot (against them).
Onun için kâfirleri imhal eyle: mühlet ver onlara biraz
Låt dem därför hållas, dessa förnekare, låt dem hållas [ännu] en liten tid!
So give a respite to the disbelievers. Deal thou gently with them for a while.

Yenişehir...jpg

Şablon:Sadeleştirilmiş ET


Sure Formülleri