FANDOM


Büruc Suresi/1-22 Tarık Suresi/1-17 A'la Suresi/1-19
Önemli!!! düzenlenen sayfalar ayn harfli fasılalara kadar yapılması gerekmektedir. Elmalı Tefsiri (Orjinal)
Ayet No
Ayet Metni
Elmalı Meali (Orijinali)
İngilizce Meali (M. Pickthall )
Kasem olsun o Semâya ve Târıka
Andolsun o göğe ve Târık'a,
By the heaven and the Morning Star
Bildin mi Târık ne?
Târık nedir, bildin mi?
Ah, what will tell thee what the Morning Star is!
O necmi sâkıb
O, karanlığı delen yıldızdır.
The piercing Star!
Bir nefis yoktur ki illâ üzerinde bir hâfız olmasın
Hiçbir nefis yoktur ki başında bir denetleyici bulunmasın.
No human soul but hath a guardian over it.
Onun için insan düşünsün neden yaratıldı?
Onun için insan neden yaratıldığına bir baksın.
So let man consider from what he is created.
Bir atılgan sudan yaratıldı
Atılan bir sudan yaratıldı.
He is created from a gushing fluid
Ki sulb ile sîneler arasından çıkar
O su, erkeğin sulbü ile kadının göğüs kemikleri arasından çıkar.
That issued from between the loins and ribs.
Elbette o onu döndürmeğe kadirdir
Elbette Allah'ın onu döndürmeye gücü yeter.
Lo! He verily is Able to return him (unto life)
Yoklanacağı gün bütün serâir
O gün bütün sırlar yoklanıp, meydana çıkarılır.
On the day when hidden thoughts shall be searched out.
O vakıt ona ne bir kuvvet vardır ne de bir nâsır
İnsanın o gün ne bir gücü vardır, ne de bir yardımcısı.
Then will he have no might nor any helper.
Kasem olsun o Semai zati rec'a
Andolsun o dönüşlü göğe,
By the heaven which giveth the returning rain,
Ve o arzı zati sad'a
O yarılıp çatlayan yere,
And the earth which splitteth (with the growth of and plants)
Ki o her halde bir keskin hukümdür
Kuşkusuz Kur'ân, ayırıcı bir sözdür.
Lo! this (Qur’an) is a conclusive word,
Şaka değildir
O asla bir şaka değildir.
It is no pleasantry.
Haberin olsun ki onlar hep hiyle kuruyorlar
Haberin olsun ki, kâfirler hep hile kuruyorlar.
Lo! they plot a plot (against thee, O Muhammad)
Ben de kurarım hiylelerine hiyle
Ben de hilelerine karşılık veririm.
And I plot a plot (against them).
Onun için kâfirleri imhal eyle: mühlet ver onlara biraz
Onun için sen kâfirlere mühlet ver, onlara az bir zaman tanı.
So give a respite to the disbelievers. Deal thou gently with them for a while.
Disambig Bakınız: Tarık SuresiSuresi/MEAL, Tarık Suresi/VİDEO, Tarık Suresi/TEFSİR, Tarık Suresi/TEZHİB, Tarık Suresi/HAT, Tarık SuresiFAZİLETİ, Tarık Suresi/HİKMETLERİ, Tarık Suresi/, /KERAMETLERİ, Tarık Suresi/AUDİO, Tarık Suresi/HADİSLER, Tarık Suresi/NAKİLLER, Tarık Suresi/EL YAZMALARI, Tarık Suresi/VP
Yenişehir..

Şablon:Sadeleştirilmiş ET


"https://yenisehir.fandom.com/tr/wiki/Tar%C4%B1k_Suresi/1-17?oldid=106012" adresinden alındı.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.