Buruc Tarık

2010 Kur'an Yılında Mersin Yenişehir Kaymakamlığı İlçe Müftülüğünün Dünyanın En Kapsamlı Kur'an Portali Projesidir.

Ala
Ayet No
Ayet Metni
Elmalı Meali (Orijinali)
Azerice [1]
İngilizce Meali Pickthall)
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!
In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful
Kasem olsun o Semâya ve Târıka
And olsun səmaya və gecə yolçusuna!
By the heaven and the Morning Star
Bildin mi Târık ne?
Sən nə bilirsən ki, gecə yolçusu nədir?
Ah, what will tell thee what the Morning Star is!
O necmi sâkıb
Bu, qaranlıqları dəlib keçən ulduzdur.
The piercing Star!
Bir nefis yoktur ki illâ üzerinde bir hâfız olmasın
Elə bir kimsə yoxdur ki, onun üzərində gözətçi olmasın!
No human soul but hath a guardian over it.
Onun için insan düşünsün neden yaratıldı?
Qoy insan nədən yaradıldığına bir baxsın!
So let man consider from what he is created.
Bir atılgan sudan yaratıldı
O, süzülüb tökülən bir mayedən yaradılmışdır.
He is created from a gushing fluid
Ki sulb ile sîneler arasından çıkar
Bu maye bel və köks sümükləri arasından çıxır.
That issued from between the loins and ribs.
Elbette o onu döndürmeğe kadirdir
Şübhəsiz ki, Allah onu dirildib qaytarmağa qadirdir.
Lo! He verily is Able to return him (unto life)
Yoklanacağı gün bütün serâir
Sirlərin sınaqdan keçiriləcəyi gün,
On the day when hidden thoughts shall be searched out.
O vakıt ona ne bir kuvvet vardır ne de bir nâsır
onun nə bir qüvvəsi, nə də bir köməkçisi olar.
Then will he have no might nor any helper.
Kasem olsun o Semai zati rec'a
And olsun yağmurla qayıdan göyə!
By the heaven which giveth the returning rain,
Ve o arzı zati sad'a
And olsun növbənöv bitkilərlə yarılan yerə!
And the earth which splitteth (with the growth of and plants)
Ki o her halde bir keskin hukümdür
Həqiqətən, bu, haqqı batildən ayırd edən bir kəlamdır.
Lo! this (Qur’an) is a conclusive word,
Şaka değildir
O, əyləncə də deyildir.
It is no pleasantry.
Haberin olsun ki onlar hep hiyle kuruyorlar
Həqiqətən, kafirlər hiylə qururlar.
Lo! they plot a plot (against thee, O Muhammad)
Ben de kurarım hiylelerine hiyle
Mən də hiylə qururam.
And I plot a plot (against them).
Onun için kâfirleri imhal eyle: mühlet ver onlara biraz
Kafirlərə hələ möhlət ver! Onlara bir az da möhlət ver.
So give a respite to the disbelievers. Deal thou gently with them for a while.


Tarık Suresi/NAKİLLER - Tarık Tefsiri/Hak Dini Kur'an Dili

Yenişehir...jpg

Şablon:Sadeleştirilmiş ET


Sure Formülleri