FANDOM


Büruc Suresi Tarık Suresi
A'la Suresi
2010 Kur'an Yılında Mersin Yenişehir Kaymakamlığı İlçe Müftülüğünün Dünyanın En Kapsamlı Kur'an Portali Projesidir.
Ayet No
Ayet Metni
Elmalı Meali (Orijinali)
Polonyaca [1]
İngilizce Meali Pickthall)
Kasem olsun o Semâya ve Târıka
Na niebo i na gwiazdę nocną!
By the heaven and the Morning Star
Bildin mi Târık ne?
A co ciebie pouczy, co to jest gwiazda nocna?
Ah, what will tell thee what the Morning Star is!
O necmi sâkıb
To jest gwiazda przenikająca.
The piercing Star!
Bir nefis yoktur ki illâ üzerinde bir hâfız olmasın
Każda dusza ma nad sobą stróża!
No human soul but hath a guardian over it.
Onun için insan düşünsün neden yaratıldı?
Niech więc rozważy człowiek, z czego on został stworzony!
So let man consider from what he is created.
Bir atılgan sudan yaratıldı
Został stworzony z cieczy wytryskającej,
He is created from a gushing fluid
Ki sulb ile sîneler arasından çıkar
Która wychodzi spomiędzy lędźwi i żeber.
That issued from between the loins and ribs.
Elbette o onu döndürmeğe kadirdir
Zaprawdę, On jest władny sprowadzić go
Lo! He verily is Able to return him (unto life)
Yoklanacağı gün bütün serâir
W Dniu, kiedy będą badane skryte myśli.
On the day when hidden thoughts shall be searched out.
O vakıt ona ne bir kuvvet vardır ne de bir nâsır
Nie będzie on miał wówczas ani siły, ani pomocnika!
Then will he have no might nor any helper.
Kasem olsun o Semai zati rec'a
Na niebo, które włada powrotem!
11. By the heaven which giveth the returning rain,
Ve o arzı zati sad'a
Na ziemię posiadającą rozpadliny!
And the earth which splitteth (with the growth of and plants)
Ki o her halde bir keskin hukümdür
Zaprawdę, to jest słowo rozstrzygające,
Lo! this (Qur’an) is a conclusive word,
Şaka değildir
Nie żadna zabawa!
It is no pleasantry.
Haberin olsun ki onlar hep hiyle kuruyorlar
Zaprawdę, oni zamyślają podstęp!
Lo! they plot a plot (against thee, O Muhammad)
Ben de kurarım hiylelerine hiyle
I Ja zamyślam podstęp!
And I plot a plot (against them).
Onun için kâfirleri imhal eyle: mühlet ver onlara biraz
Daj więc nieco wytchnienia niewiernym; daj im jeszcze chwilę zwłoki!
So give a respite to the disbelievers. Deal thou gently with them for a while.
Yenişehir..

Şablon:Sadeleştirilmiş ET


Sure Formülleri