Yenişehir Wiki
Advertisement
Yenişehir Wiki
80.315
pages

Şablon:Tarımmevzuatıbakınız - d {{Tarımmevzuatıbakınız}}


Tarım - Hayvancılık - Gıda
Tarım mevzuatı
Gıda mevzuatı
Hayvancılık mevzuatı

Tarım kanunları
Tarım yönetmelikleri
Tarım yönergeleri
Tarım talimatları
Tarım talimatları

Mevzuat
Mevzuatlar
Mevzuatla ilgili yargı kararlar
Mevzuat haberleri

Şablon:Tarım mevzuatı - Şablon:Tarım Şablon:Mevzuat - Şablon:Gıda Katkı Maddeleri - Şablon:Gıda

24.12.2011 RG

 Hayvan Satış Yerlerinin Ruhsatlandırılma ve Denetleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

— Hayvanların Nakilleri Sırasında Refahı ve Korunması Yönetmeliği

— İnsan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürünler Yönetmeliği

— Sperma, Ovum ve Embriyo Üretim Merkezlerinin Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik

— Risk Değerlendirme Komite ve Komisyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

— Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelik

— Veteriner Tıbbi Ürünlerde Yapılacak Değişikliklerle İlgili Yönetmelik
23.12.2011