FANDOM


Bir Ariza Gölgeler Bayrak
Mehmet Akif Ersoy
Ne Eser,Ne De Semer


Latin harflerine transkriptli metin Sadeleştirilmiş metin

Ondört asır evvel, yine böyle bir geceydi,

Kumdan, ayın ondördü, bir öksüz çıkıverdi!


Lakin, o ne husrandı ki: Hissetmedi gözler,

Kaç bin senedir halbuki bekleşmedelerdi!


Neden görecekler? Göremezlerdi tabiî;

Bir kerre, zuhûr ettiği çöl en sapa yerdi,


Bir kerrede, mâmûre-i dünyâ, o zamanlar,

Buhranlar içindeydi, bu günden de beterdi.


Sırtlanları geçmişti beşer yırtıcılıkta;

Dişsiz mi bir insan, onu kardeşleri yerdi!


Fevzâ bütün âfâkını sarmıştı zemînin.

Salgındı, bugün Şark'ı yıkan, tefrika derdi.


Derken, büyümüş kırkına gelmişti ki öksüz,

Başlarda gezen kanlı ayaklar suya erdi!


Bir nefhada insanlığı kurtardı o Ma'sum,

Bir hamlede kayserleri, kisrâları serdi!


Aczin ki, ezilmekti bütün hakkı, dirildi;

Zulmün ki, zevâl aklına gelmezdi geberdi!


Âlemlere rahmetti evet şer-i mübîni,

Şehbâlini adl isteyenin yurduna gerdi.


Dünya neye sâhipse, O'nun vergisidir hep;

Medyûn ona cemiyyet-i, medyun O'na ferdi.


Medyundur o mâsûma bütün bir beşeriyet...

Yâ Rab, bizi mahşerde bu ikrâr ile haşret.


Hilvan, 11 Rebiülevvel 1347 (1931)

On dört yüzyıl önce, yine böyle bir geceydi,

Kumdan, ayın ondördü, bir öksüz çıkıverdi!


Fakat, o ne yoksunluktu ki görmedi gözler;

Kaç bin senedir, halbuki, bekleşmedelerdi!


Nerden görecekler? Göremezlerdi tabiî:

Bir kere ortaya çıktığı çöl en sapa yerdi;


Bir kere de, dünyanın mamur yerleri, o zamanlar,

Bunalımlar içindeydi, bugünden de beterdi.


Sırtlanları geçmişti insanlar yırtıcılıkta;

Dişsiz mi bir insan, onu kardeşleri yerdi!


Anarşi bütün ufuklarını sarmıştı yeryüzünün,

Salgındı, bugün Doğu'yu yıkan bölücülük derdi.


Derken, büyümüş, kırkına gelmişti ki öksüz,

Başlarda gezen kanlı ayaklar suya erdi!


Bir solukta insanlığı kurtardı o masum.

Bir hamlede Bizans ve İran hükümdarlarını yere serdi!


Güçsüzlük, zayıflık ki payına düşen hep ezilmekti, hayat buldı

Zalimlik ki yok olmayı aklına getirmezdi, geberdi.


Evet, âlemlere rahmetti iyiyi, kötüden ayıran şeriati,

Büyük kanadını adalet isteyenin yurduna gerdi.


Dünya neye sahipse, onun verdikleridir hep:

Toplumu da ferdi de hep ona borçlu.


Borçludur o masuma bütün bir insanlık...

Yâ Rab, bizi kıyamet gününde bu inanışla hasret. (1)


Hilvan 28 Ağustos 1928

(1) Hasretmek: Diriltip bir araya toplamak.

Safahat logo

Şablon:Düz liseler için safahat projesi
Şablon:Anadolu liseleri için safahat projesi
Şablon:Sosyal Bilimler Liseleri için safahat projesi
Şablon:Türki Dillerde Safahat Projesi
Şablon:Safahat İngilizceye Tercüme Projesi

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.