FANDOM


Tasvir Hiss ve mahsusata münhasır olan ifâde.

Bir şeyi söz veya yazı ile anlatmak. Resim yapmak.

Bir şeye şekil ve suret vermek. Resim.

Edb: Görebildiğimiz ve hissedebildiğimiz şeyleri bize gösterebilecek veya hariçte vücudu olmayan fakat hissedilen şeyleri duyurabilecek meleke.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.