FANDOM


Wikipedia-logo-tr
Vikipedi'den Tayr ile ilgili bir şeyler var
Bakınız

Şablon:Tayr - d {{Tayr}}


Tayr Kuş Tayren Tayran Tayyar Tayyare Tuyur Uçak
Tair Taire
Tâir-i kudsî Talih kuşu Şom kuşu Şum kuşu Baykuş Yasin Suresi Tairahu unukuhi
Tevil-i ehadis Musibetlerin dili http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/Elmal%C4%B1_Tefsiri/A%27raf
Tair Shah raja of Buroshall Nagar, took Gilgit and killed Azad Khan
Mantıku't-Tayr VP [tr.wikipedia.org/wiki/Mantıku't-Tayr] (Farsça: منطق‌الطیر Kuşların Diliyle veya Kuş Dili) İranlı sufi şair Ferîdüddîn-i Attâr tarafından kaleme alınmış bir manzum eserdir. Eserde ...
Ali Şîr Nevaî VP [tr.wikipedia.org/wiki/Ali_Şîr_Nevaî] Lisânü't-Tayr Lisan-üt-Tayr (لسان الطیر Lisan-ol-tayr)
Feridüddin Attar (Farsça:فرید الدین عطار,‎ [Farīdo] ... The Conference of the Birds - Wikipedia, the free encyclopedia en.wikipedia.org/wiki/The_Conference_of_the... - Bu sayfanın çevirisini yap From Wikipedia, the free encyclopedia ... ISBN 1-57863-246-3; Farid Ud-Din- Attar, The Conference of The Birds - Mantiq Ut-Tair, English Translation by Charles
Jabal al-Tair Island WP [en.wikipedia.org/wiki/Jabal_al-Tair_Island] Jebel Teir, Jabal al-Tayr, Tair Island, Al-Tair Island, Jazirat at -Tair; Arabic: جزيرة جبل الطير‎ Jazīrat Jabal aṭ-Ṭayr literally "Bird Mountain
Japonya/WP In 1185, following the defeat of the rival Taira clan
Muhammad Iqbal in his "Mantaq-ul-Tair". He proves by various means that the whole universe obeys the will of the "Self." Iqbal condemns self-destruction.
Ey tair-i naz-i sidre-pervaz
Kalbimde olaydın âşiyan-sâz;
Hasbihal/4 - Mehmet Akif Ersoy اى طائر ناز سدره پرواز، قلبمده اوله يدك آشيانساز؛
Ebabil Filo Grup Hava Grup Komutanlığı Hava filosu
105/3
Muhammed Hamdi Yazır der ki:
Saldı da üzerlerine birçok kuşlar ebabil -alay alay, fırka fırka, bölük bölük birbiri ardınca katar katar muhtelif cihetlerden.
TAYR, ma'lûm ki uçan kuş demek olan tâirin cem'idir. Tayren diye nekire olarak getirilmesi de bunların tanınmadık garib bir takım kuşlar olduğunu iş'ar eder. Filvakı' bu kuşların o zamana kadar oralarda görülmemiş irili ufaklı, siyah, yeşil, beyaz, mavi takım takım garib kuşlar olduğu da rivayet edilmiştir. Ceddi nebevî Hazreti Abdülmuttalib ne necdî ne de tihamî demiş.
Evet.. O Yüce Yaratıcı, o fîl sâhiplerini cezalandırmak için (Onların üzerlerine) sürü sürü (bölük bölük kuşlar gönderdi.) o kuşları bir kudret hârikası olarak yok etme ve cezalandırma kuvveti mahiyetinde bulundurdu.

Ömer Nasuhi Bilmen tefsirinde der ki: "Tayr" havada uçan büyük veya küçük şeyler demektir. "Ebâbil" de cemaatler demektir. Kendi lâfzından tekili yoktur. Yani Filo gibi çoğuldur.
Ebabil kuşları Tayran ebabil
Kartal
Guguk kuşu
Twitter - Twitter, tayran ebabil mi?
Smart birds
Smart flayers
Ashab-ı fil
Fil partisi - Republican party
Vâdi-üt tayr derler.
CEBELİ TAYR
 :Bir tâir-i kudsî yi uçurdun yuvasından. :Bir lâne-i sevdatebah eyledin ey mevt . :Bir tûde türab a çevirip cism-i latifin. :Bir haclegeh i hâk-i siyah eyledin ey mevt. ::"Tair , uçurdun, lâne , tûde , türab , hâk " lâfızları arasında tenasüb vardır."Bir tûde türab " ile "Cism-i latif " "haclegeh " ile "hâk-i siyah " arasında tezad vardır. Buna, sözün "cem'iyyetli " olması denilir.

TAYR, ma'lûm ki uçan kuş demek olan tâirin cem'idir. «Tayren» diye nekire olarak getirilmesi de bunların tanınmadık garib bir takım kuşlar olduğunu iş'ar eder. Filvakı' bu kuşların o zamana kadar oralarda görülmemiş irili ufaklı, siyah, yeşil, beyaz takım takım garib kuşlar olduğu da rivayet edilmiştir. Ceddi nebevî Hazreti Abdülmuttalib ne necdî ne de tihamî demiş. Muhammed Hamdi Yazır 105/3


Filo Edit

Tayr - Kuş - Tayren - Tayyare - Tuyur - Uçak Ebabil - Filo - Grup - Hava Grup Komutanlığı - Hava filosu 105/3 Muhammed… http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/Filo

Tayren Edit

Tayr - Kuş - Tayren - Tayyare - Tuyur - Uçak Ebabil - Filo - Grup - Hava Grup Komutanlığı - Hava filosu 105/3 Muhammed… http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/Tayren Hava Grup Komutanlığı Şabl Tayr - Kuş - Tayren - Tayyare - Tuyur - Uçak Ebabil - Filo - Grup - Hava Grup Komutanlığı - Hava filosu 105/3 Muhammed… http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/Hava_Grup_Komutanlığı


EÇS/15/141 Edit

BELEDİ ŞUTUB: Siyut hududunda 300 evli Kıpti köyüdür. Kırmızı bir dağ üzerindedir. Bu dağ üzerine Vâdiyüt tayr derler. CEBELİ TAYR: Tayliman dağı… http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/EÇS/15/141 21/79 fehhemnâhâ suleymân(suleymâne), ve kullen âteynâ hukmen ve ılmen ve sehharnâ mea dâvudel cibâle yusebbihne vet tayr(tayre), ve kunnâ fâılîn(fâılîne). 1. fe… http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/21/79

EÇS/15/295 Edit

Sahife — 141 beled-İ Şütur. cebeli Tayr 142 Ebu Sih kasabası. Allahm hikmeti, Şeyh lbn Abid beledi 143 Tima kasabası. Tahta kasabası, toprağında… http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/EÇS/15/295

Attar Edit

konakladığı sırada ona vermiştir. Mantık-ut Tayr (منطق الطیر , Maqāmāt-e Toyūr veya Manteq-ol-tayr) 1187 yılında yazmış olduğu 4724 beyitten oluşan eseridir… http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/Attar

105/3 Edit

tayrlar (aşağıda Nasuhi Bilmen'in nefis tesbitiyle havada uçan her şeye tayr denir. Kuş, tayyare, füze vs gibi) ile yani tayyarelerle sert parçacıkları… http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/105/3

56/21 Edit

Arapça harfli ayet metni 21. وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ Latin harflerine transcriptli metin Ve lahmi tayrin mimmâ yeştehûn(yeştehûne… http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/56/21

Gukuk kuşu Edit

yanılabileceğimizi unutmamalıyız. Şablon:Tayr - d  Tayr - Kuş - Tayren - Tayyare - Tuyur - Uçak Ebabil - Filo - Grup - Hava Grup Komutanlığı - Hava filosu 105… http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/Gukuk_kuşu

Savaş Fili Edit

Ashab-ı Fil Tayr - Tayran - Ebabil Tahran - Ebabil Sicil - Siccil - Tescil Fil Suresi/Elmalı - Fil Suresi/Elmalı Orijinal Fil Suresi-KSGK Fil Suresi/1-5… http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/Savaş_Fili

Fil Suresi/HAT Edit

105/1 - 105/2 - 105/3 - 105/4 - 105/5 Kavramlar Fil - elephant - War elephant Ashab-ı Fil Tayr - Tayran - Ebabil Tahran - Ebabil Sicil - Siccil - Tescil… http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/Fil_Suresi/HAT

Fil Suresi/Mevdudi Edit

elephant Ashab-ı Fil Tayr - Tayran - Ebabil Tahran - Ebabil Sicil - Siccil - Tescil Fil Suresi/Elmalı - Fil Suresi/Elmalı Orijinal Fil Suresi-KSGK Fil Suresi… http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/Fil_Suresi/Mevdudi

Kuş Edit

bulunur. Şablon:Tayr - d Tayr - Kuş - Tayren - Tayyare - Tuyur - Uçak Ebabil - Filo - Grup - Hava Grup Komutanlığı - Hava filosu 105/3 Muhammed… http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/Kuş

Tuyur Edit

3.1 Kış uykusu 3.2 Göç 4 Yayılışları 5 Sınıflandırma 6 Ayrıca bakınız 7 Dış bağlantılar Şablon:Tayr - d Tayr - Kuş - Tayren - Tayyare - Tuyur… http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/Tuyur

Fil Suresi/Ömer Nasuhi Bilmen Edit

bulundurdu. "Tayr" havada uçan büyük veya küçük şeyler demektir. "Ebabil" de cemaatler demektir. Kendi lâfzından tekili yoktur. 4. Onlara -o kuşlar- siccilden… http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/Fil_Suresi/Ömer_Nasuhi_Bilmen

Fil suresi Edit

de onları bir yenik bitki yaprağı gibi yapıverdi. Ayette geçen “طير tayr”, “طائر tâir” sözcüğünün çoğuludur. “طائر Tâir”, sözlüklerde “havada kanatla uçan varlık… http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/Fil_suresi

Fil Suresi/VP Edit

MEAL Fil vakası 105/1 - 105/2 - 105/3 - 105/4 - 105/5 Kavramlar Fil - elephant - War elephant - Savaş Fili Ashab-ı Fil Tayr - Tayran - Ebabil Tahran… http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/Fil_Suresi/VP

Fil Suresi/İngilizce Edit

- Savaş Fili Ashab-ı Fil Tayr - Tayran - Ebabil Tahran - Ebabil Sicil - Siccil - Tescil Fil Suresi/Elmalı - Fil Suresi/Elmalı Orijinal Fil Suresi-KSGK Fil… http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/Fil_Suresi/İngilizce

HDKD/Fil Edit

Ashab-ı Fil Tayr - Tayran - Ebabil Tahran - Ebabil Sicil - Siccil - Tescil Fil Suresi/Elmalı - Fil Suresi/Elmalı Orijinal Fil Suresi-KSGK Fil Suresi/1-5… http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/HDKD/Fil

Simurg Edit

daha detaylı bilgi için bakınız: Mantık-ut Tayr. İranlı Sufi şair Ferid ud-Din Attar eseri Mantıku't-Tayr`da (Kuşların Dili) Simurg'u arayan bir kuş sürüsünden… http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/Simurg


KARAKUŞİ KADI fıkrasında TAYREdit

İşte Rahmetli Süleyman Demirel’in KARAKUŞİ KADI hikâyesi… Vaktiyle "Demirel'e ülkenin durumu hakkında ne düşündüğü sorulmuş... Rahmetli, nur içinde yatsın, Demirel de soruyu yönelten kişiye: - "bak sana bunu bir fıkrayla anlatayım da pazar neşesi olsun" demiş. Demirel'in anlattığı fıkra şu:

Osmanlı döneminde yolsuzlukları ile ünlü karakuşi adında bir kadı varmış. Bir gün karakuşi kadı, bir fırının önünden geçerken burnuna güzel bir koku gelmiş. vitrinde güveç içinde nar gibi kızarmış sahibini bekleyen nefis bir ördek var....

Karakuşi kadı, fırıncıya: - 'ben bunu aldım' demiş.

Kadıya itiraz edilir mi? Fırıncı hemen ördeği paket yapıp vermiş.

Az sonra ördeğin asil sahibi gelmiş: - 'hani bizim ördek?' fırıncı boynunu büküp: - 'uçtu' deyince iş kavgaya dönüşmüş.

Kavga sırasında fırıncı, araya giren bir gayrimüslim müşterinin gözünü çıkarınca korkup kaçmaya başlamış... Gayrimüslim de peşinde kovalıyor... Bir duvardan atlarken, bilmeden duvarın öteki tarafındaki hamile bir kadının üstüne düşmüş. Kadın, çocuğunu düşürdüğü için, kadının kocası da fırıncının peşine düşmüş. Can havliyle kaçan fırıncının çarpıp devirdiği Yahudi bir vatandaş da kızıp peşlerine takılmış...

Sonunda duruma müdahale eden zaptiyeler hepsini yakalayarak karakuşi kadı'nın karşısına çıkarmışlar.

Kadı sırayla sormuş...

Ördeğin sahibi, - 'bu adam ördeğimi hiç etti' diye şikâyet etmiş.

Karakuşi kadı, fırıncıya sormuş: - 'ne yaptın bu adamın ördeğini?'

Fırıncı, - 'uçtu' demiş. Kadı, kara kaplı defterini açmış: - 'ördeğin karşısında tayyar yazılı. tayyar 'uçar' anlamına gelir. O halde ördeğin uçması suç değil' diyerek, fırıncının ördek işinden beraatına karar vermiş. Gözü çıkan gayrimüslim vatandaşa sormuş. Onun şikâyetine de kara kaplı defterden bir madde bulmuş: - 'her kim, gayrimüslimin iki gözünü çıkara, o müslimin tek gözü çıkarıla...

Davacı: - 'benim tek gözüm çıktı. Şimdi ne olacak?' diye sorunca Karakuşi kadı: - 'şimdi' demiş, 'fırıncı senin öbür gözünü de çıkaracak, biz de onun tek gözünü çıkaracağız. Tabii gayrimüslim şikâyetinden hemen vazgeçmiş, fırıncı bu davadan da beraat etmiş.

Çocuğunu düşüren kadının kocasına da Karakuşi kadı: - 'tamam' demiş, 'karını vereceksin, bu adam yerine yeni çocuk koyacak.' Böyle olunca adam da şikâyetini anında geri almış, fırıncı bu davadan da kurtulmuş.

Kadı dönmüş Yahudi'ye: - 'senin şikâyetin nedir bre?' Yahudi bir süre düşündükten sonra ellerini açmış, - 'ne diyeyim kadı efendi' demiş, ' adaletinle bin yaşa sen, e mi!'

Rahmetli Demirel bu fıkrayı anlattıktan sonra kendisini dinleyen topluluğa dönerek, kıssadan hisse: - ananı "öpen" kadı ise, kimi kime şikayet edeceksin?.. Bugün ülkedeki durum bu! Agnadın mı?"

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.