FANDOM


IMG 20180926 121320

5271 sayılı ceza muhakemesi kanunu 141 maddesi korunma tedbirleri nedeniyle koruma tedbirlerinin nedeniyle tazminat düzenlemekte 7. Bölüm

IMG 20180926 121411
IMG 20180926 121627

TAZMİN : (Ar. تضمين ) Zarar ve ziyan ödeme, Karşılama,

TAZMİNAT : (تضمينات Al Schadensersatz - Fr. indemnit) Ödence, giderim, İşlenen bir fiilden mütevellit meydana gelen, fillin neticesi olan her türlü zarar ve ziyanı karşılamak üzere, flili yapanın verdiği bedel,

Bir kimse, işlediği haksız fiil dolayısiyle, diğer bir kimsenin mamelekinde meydana gelen eksikliği ödemek mecburiyetindedir. Mukavele hükümlerinin yerine getirilmemesinden dolayı meydana gelen Zararların dahi tazmini gerekir.

Tazminat maddi ve manevi olur. Bir kimsenin mamelekinde husule gelen eksilme dolayisiyle ödenen tazminata maddi bir kimsenin şahsi menfaatlerine yapılan tecavüzün gerektirdiği tazminata manevi tazminat denir. M.K. 16, 24, 25, 37, 143,145, 395, 490, 541, 649, 699, 700, 676, 677, 680, 724, 811, 895, 896, 917 - 933, B.K. 8, 26,29, 31, 36, 39, 41-60, 96-100, 102-108, 110, 157, 178 inci maddelerde tazminat bahis konusu edilmiştir. B.K. 49/1. ci maddesine göre hâkim manevi tazminat olarak para yerine meselâ tahkirde tarziye verilmesine, veyahut mahkümiyet kararını gazetede ilânına hükmedebilir. M.K. 126, 143,305, B.K. 47, 49 uncu maddelerinde manevi” tazminat bahis konusudur.

Bu konuda açılan davaya tazminat dâvası denir.

İdarece emekliye çıkarılanların açacakların tazminat dâvalarında dâvaya bakmak görevi Danıstay'a aittir (Uyuşmazlık mahkemesi 30.4.1958 gün, 25/29).

Tazminat dâvalarında dâvacının Kendisine ödenmesi gereken tazminat tutarını dâva dilekçesinde bildirmesi lâzımdır (Danıştay D. 5. 1966/2145), ;

TAZMİNAT DÂVASI : Giderim dâvası. Modal veya manevi zarar ve ziyan saanmasini kapsayan şahsi dâva.

TAZMİNAT-I HARBİYE : Harb giderimi. Harbe zarara uğrayan galip devletlerin. harbe:

Tazrir تضرير zarara uğratma

Tazyi تزيين Ziya'dan tazyiat bırakıp kaybetme kaybına sebep olma

Tazyi i evlat boş yere vakit geçirme vakit kaybetme

Taxyiat تضىيعات kaybetmeler kaybına sebep olmalar


Vikipedi Edit


Şablon:ESK/SCH Şablon:ESK/KİH

Şablon:ESK/CİKŞablon:ESK/K1ACMŞablon:ESK/K2CMŞablon:ESK/A1ACM

Şablon:ESK/HAK İHLALLERİ Şablon:ESK/KDK

Tazminat - VikipediEdit

https://tr.wikipedia.org/wiki/Tazminat

Tazminat, hukuka aykırı bir eylem sonucunda meydana gelen maddi veya manevi zarara karşılık olarak ödenen bedel, zarar ödencesidir. Tazminat zararların ...

Kıdem tazminatı - VikipediEdit

https://tr.wikipedia.org/wiki/Kıdem_tazminatı

Kıdem tazminatı; çalışan işçinin hizmet süresi boyunca verdiği emeğin ... 4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde çalışanlar işverenlerinden kıdem tazminatı alabilir.

İhbar tazminatı - VikipediEdit

https://tr.wikipedia.org/wiki/İhbar_tazminatı

İhbar tazminatı, işçinin işten haber verilmeksizin veya ihbar süresi bitiminden önce çıkarılması durumunda işveren tarafından işçiye ödenmesi gereken tazminat.

tazminat - VikisözlükEdit

https://tr.wiktionary.org/wiki/tazminat

Türkçe[düzenle]. Ad[düzenle]. tazminat (belirtme hâli tazminadı, çoğulu tazminatlar). [1] (artık kullanılmayan sözcükler) ödence ...

Kıdem tazminatı | Yenişehir Wiki | FANDOM powered by WikiaEdit

tr.yenisehir.wikia.com/wiki/Kıdem_tazminatı

Kıdem tazminatı, işçinin çeşitli sebeplerle işyerinden ayrılırken işveren tarafından iş kanunu gereğince işçiye vermiş olduğu bir tazminat şeklidir. Kendi isteğiyle ...

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.