FANDOM


Nasr Tebbet

2010 Kur'an Yılında Mersin Yenişehir Kaymakamlığı İlçe Müftülüğünün Dünyanın En Kapsamlı Kur'an Portali Projesidir.

İhlas
Ayet No
Ayet Metni
Elmalı Meali (Orijinali)
Azerice [1]
İngilizce Meali Pickthall)
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!
In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful
Yuh oldu iki eli Ebu Lehebin, kendi de yuh
Əbu Ləhəbin əlləri qurusun, qurudu da! (Və ya: Əbu Ləhəbin əlləri qurusun, o ölsün!)
The power of Abu Lahab will perish, and he will perish.
Ne malı fâide verdi ona ne kazandığı
(Qiyamət günü) ona nə mal-dövləti fayda verəcək, nə də qazandığı (və ya: oğul-uşağı).
His wealth and gains will not exempt him.
O bir alevli ateşe yaslanacak
O, alovlu atəşə girəcəkdir.
He will be plunged in flaming fire,
karısı da, odun hammalı olarak
Onun odun daşıyan (Peyğəmbərlə düşmənçilik edən, adamlar arasında söz gəzdirən) övrəti də həmçinin!
And his wife, the wood carrier,
Gerdanında bir ip ki fitillisinden
Onun (övrətinin) boğazında xurma lifindən hörülmüş ip (və ya: yetmiş arşın uzunluğunda zəncir) olacaqdır!
Will have upon her neck a halter of palm fibre.
Yenişehir..

Şablon:Sadeleştirilmiş ET


Sure Formülleri