FANDOM


TEBLIG Ulastirmak. Götürmek.

  • Bildirmek.
  • Eristirmek.

TEBLIG-I SERIAT Peygamberlere mahsus bes vasiftan birisi olan, Allah'tan (C.C.) aldiklari emir ve kanunlari insanlara aynen bildirmeleri.

TEBLIGAT (Teblig. C.) Tebligler. Ilânlar. Bildirilen seyler.

TEBLIGAT-I RESMIYE Resmî tebligler.

Tebliğ Ulaştırmak. Götürmek.

Bildirmek.

Eriştirmek.

TEBLİĞ

Taşımak, götürmek, ulaştırmak, bildirmek ve eriştirmek anlamına gelen tebliğ, ıstılahta, peygamberlerde bulunması gereken vacip sıfatlardan biri olup, peygamberlerin, vahiy yoluyla Allah'tan gelen ilâhî hükümlerin hiçbirini gizlemeden, eksiltmeden ve her hangi bir ilavede bulunmadan aynen insanlara bildirmesine denir.

Peygamberler, Allah'ın vahyettikleri hakkında, susma, gizleme, nakletmeme veya başka bir tercih kullanma hakkına sahip değillerdir. Hiçbir şeyi eksiltmeden ve gizlemeden usulüne uygun olarak bildirmek zorundadırlar. Herhangi bir peygamberin Allah'tan aldığı ilâhî mesajı insanlara tebliğ etmemesi söz konusu değildir. Konuyla ilgili Kur'ân'da şöyle denilmektedir: "Ey Rasûl! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan, O'nun elçiliğini yapmamış olursun. Allah seni insanlardan koruyacaktır?" (Mâide, 5/67). (F.K.)

==

==

Edit

Ico libri Anlamlar

[1] Bildirme, haber verme

Nuvola apps bookcase Köken

[1] Nuvola apps bookcase Köken
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.