FANDOM


Resmim İçin Gölgeler Bayrak
Mehmet Akif Ersoy
Safahat İçin


3'lü Tablo SunumuEdit

Tebrik
Güncel Türkçesi
İngilizce Tercüme

Velinimetim Emir Abbas Halim Paşa Hazretlerine

to my benefactor EmirAbbas Majesty Halim Pasha

Gökten ay parçası hâlinde, rahmet güneşi,

İndi âfâka bu akşam, bu mübârek akşam.

Gökten ay parçası hâlinde, o rahmet güneşi,

İndi ufuklara bu akşam, bu kutlu akşam.

In case of part months from the sky, the sun that God's mercy,


Horizons landed this morning, this blessed month.

Ebedî kandili yandıkça, Hüdâ'dan dilerim,

Parlasın dursun o iman senin alnında, Paşam.

Sonsuz kandili yandıkça, Allah'tan dilerim,

Parlasın dursun o iman senin alnında, Paşam!

Infinite oil lamp burned, I wish God,

Bright let alone believe that your forehead, Pasha!

Dört taraftan akın etmiş de,nasıl çepeçevre,

Saracaklarsa yarın Kâ'be'yi huccâc-ı kirâm;

Dört taraftan akın etmiş de, nasıl çepçevre,

Saracaklarsa yarın Kâ'be'yi değerli hacılar;

Greeting


Have flocked in from all four sides, how surround,

İf valuable pilgrims will ancircle to Kabe, tomorrow;

Öyle sarsın Paşa'mın ömrünü, Hak'tan dilerim,

Tutunup el ele yüzlerce mübârek bayram.

Öyle sarsın Paşa'mın ömrünü, Allah'tan dilerim,

Tutunup el ele yüzlerce kutlu bayram.

So wrap my pasha life, I wish from Allah,

Happy holidays from hundreds of hold hand in hand.

Video


Safahat logo

Şablon:Düz liseler için safahat projesi
Şablon:Anadolu liseleri için safahat projesi
Şablon:Sosyal Bilimler Liseleri için safahat projesi
Şablon:Türki Dillerde Safahat Projesi
Şablon:Safahat İngilizceye Tercüme Projesi

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.