FANDOM


KAYMAKAMLIK MAKAMINA

YENİŞEHİR

Müşteki/Müştekilerin :

 • TC. No / Vergi No :
 • Adı ve Soyadı :
 • Adresi :


Mütecaviz/Mütecavizlerin :

 • TC. No / Vergi No :
 • Adı ve Soyadı :
 • Adresi :


TECAVÜZ TARİHİ :

ÖĞRENME TARİHİ :

MÜRACAAT TARİHİ :

TAŞINMAZIN MEVKİİ VE HUDUTLARI:

a) Mevkii : b) Ada No : c) Parsel No : d) Yüzölçümü : e) Pafta :


Yukarıda özellikleri yazılan ve niteliği ……………………….. olan taşınmazı ……………………….. suretiyle yapılan tecavüzün / işgalin-müdahalenin 3091 sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzün Önlenmesi Hakkındaki Kanun uyarınca gerekli tahkikat yapılarak, tecavüzün / işgalin-müdahalenin men’ine karar verilmesini, kanuni tahkikat masraflarının mütecavize yükletilmesini saygıyla arz ederiz.

                                                              ….. / …. / 201..

AD SOYAD

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.