FANDOM


Tecelli


Kerm et bir beri bak nikabı yüzünden bırak

Ayın ondördü müsün balkurur yüz ü yanak.


Şol ağızdan keleci yüzbin şükrâne ile

Destur gelsin daşraya söyleyin dil ü dudak.


Otuz iki mirvarı mercana dizmiş gibi

Kıymeti dürden olmuş yaraşır inciden ak.


Sıfatın arılığı bulgur u nohut gii

İki kaşın Ay alnın gencay'a verir sebak.


Gören pervâneleyin nice oda düşmesin

Gözlerin bakışı can alır iki çırak.


Aşkın zemzemesinden âşık boynu zincirli

Azadlık istemez(ler) şöyle kaldılar tutsak.


Hangi ir nesneni ki dil nice şerheylesin

İlâhi sen beklegil yavuz gözlerden ırak.


Boynun yuvuk boynundan hiç farkeylemedim

Gümâna veren beni küpeli iki kulak.


Yunus Hak tecellisin senin yüzünden gördü

Çâre yok ayrılmağa çün sende göründü Hak.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.