Yenişehir Wiki
Yenişehir Wiki
80.304
pages

Şablon:Teftişbakınız - d


Kavramlar : Teftiş Denetim Devir teftiş Kontrol Mülkiye Teftiş Rehber Teftiş Rehberi Mülkiye Müfettişi
Kaymakamlık Teftişi Kaymakamlık
Valilik Vilayet Teftişi
* Denetçiler: Müfettiş Müfettiş yardımcısı Baş Müfettiş Mülkiye müfettişi Kontrolör Denetçi
*Teftiş kurulları : Teftiş Kurulu - Teftiş Kurulları İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu İçişleri Bakanlığı/Mülkiye müfettişleri Tarım Bakanlığı/Teftiş Kurulu
*Teftiş tüzükleri : Teftiş tüzüğü < İçişleri Bakanlığı Teftiş Tüzüğü
*Teftiş rehberleri : Teftiş rehberi < Teftiş rehberleri < İçişleri Bakanlığı teftiş rehberleri < Valilik Genel İş ve Yürütümü Teftiş Rehberi < Kaymakamlık Genel İş ve Yürütümü Teftiş Rehberi < İl Özel İdaresi İş ve İşlemleri Teftiş Rehberi < İlçe Özel İdaresi İş ve İşlemleri Teftiş Rehberi < Mahalli İdare Birlikleri Genel İş ve Yürtümü Teftiş Rehberi < Mahalli İdare Birlikleri Hesap İşleri Teftiş Rehberi < Sivil Savunma Arama Kurtarma Birlikleri Teftiş Rehberi < Sivil Savunma İl Teftiş Rehberi < Mülkiye Teftiş Rehberi (İlçe) < Mülkiye Teftiş Rehberi (İl)
*Mülkiye Müfettişleri için İlçe Nüfus Müdürlüğü Teftiş Rehberi
*KAYMAKAMLIK GENEL İŞ VE YÜRÜTÜMÜ TEFTİŞ REHBERİ (Kaymakamlık Genel İş ve Yürütümü Teftiş Rehberi)
*Yenişehir Kaymakamlığı Genel İş ve Yürütümü Teftiş Raporu
*Köy Devir Teftiş Tutanağı
Şablon:Teftiş