* Korkusuzlukla düşünmeden hareket etmek. Sonunu düşünmeden birden bire karar vermek.
   * Kuvve-i gadabiyenin ifrat mertebesi; maddi mânevi hiçbir şeyden korkmamak hâleti.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.