Yenişehir Wiki
Yenişehir Wiki
80.288
pages
   * Korkusuzlukla düşünmeden hareket etmek. Sonunu düşünmeden birden bire karar vermek.
   * Kuvve-i gadabiyenin ifrat mertebesi; maddi mânevi hiçbir şeyden korkmamak hâleti.