Tehi görme kimseyi hiç kimsene boş değil

Eksiklik ille nazar erenlere hoş değil


Gönlünü derviş eyle dost ile biliş eyle

Aşk eri şol ma’nide derviş içi boş değil


Derviş bilir dervişi Hak yoluna durmuşu

Dervişler hüma kuşu çaylak u başkuş değil


Dervişlik aslı candan geçti iki cihandan

Haber verir sultandan belidir yad kuş değil


Ey Yunus Hakk’ı bilen söylemez hergiz yalan

İkilik ile gelen doğru yol bulmuş değil

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.