FANDOM


Bakınız

Şablon:Hekimbakınız - d


Hekim
Hekim raporu
Tek hekim raporu 40 gün
Tek Hekimden Alınan Rapor 40 Günü Aşarsa
Heyet Raporu

İlimiz Yıldırım İlçesi Hasan Ali Yücel İlkokulu Aday Hizmetlisi ....' nın;

10/09/2013 tarih ve 903/514 sayılı yazı ile adaylık formunun doldurularak gönderildiği fakat adaylığının kaldırılmadığı,

Görevine başladığı 28/11/2012 tarihinden 10/09/2013 tarihine kadar 40 gün tek hekim raporu kullandığı, 40 günlük tek hekim raporu hakkı dolduğundan bundan sonra alacağı raporlarının sağlık kurulunca izne dönüştürülmesi gerektiği tarafına bildirilmesine rağmen rapor almaya devam ettiği ve sağlık iznine dönüştürmediği,

47 gün mazeretsiz olarak okula gelmediği, geldiği günlerde yoğunlukla mesaiye geç geldiği ve işini yapmadığı, sözlü ve yazılı olarak uyarılmasına rağmen ciddiye almadığına dair Okul Müdürlüğünün 18/09/2013 tarih ve 903.08/550 sayılı yazısı ve ekleri Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 23/09/2013 tarih ve 667.01/21069 sayılı yazısı ekinde ilişikte sunulmuştur.

Konu ile ilgili olarak, Hizmetli .... hakkında gerekli idari inceleme-soruşturmanın ilgi Olur’larınız ile birleştirilerek İl Eğitim Denetmeni Seyfullah ÇALIŞKAN tarafından yapılması, konunun adli boyutunun bulunması halinde 4483 sayılı yasa kapsamında İlçe Kaymakamlığına suç duyurusunda bulunulması Başkanlığımızca uygun görülmektedir.

Makamlarınızca da uygun görüldüğü takdirde gereğini Olur’larınıza arz ederim.

                                                              Ali DURSUN                                                                         

Eğitim Denetmenleri Başkanı

Uygun görüşle arz ederim.

     Atilla GÜLSAR                                                          
 İl Milli Eğitim Müdürü
                                              O L U R

<...>

Eyüp Sabri KARTAL

                                               Vali a.
                                            Vali Yardımcısı

1-Yıldırım İlçe MEM yazısı (1 ad.) 2-Okul Müd.' nün yazısı ve ekleri (4 syf)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.