FANDOM


Edit

Edit

Ico libri Anlamlar

[1] (eskimiş) Olgunlaşma, yetkinleşme

Nuvola apps bookcase Köken [1] Nuvola apps bookcase Köken

Olgunlasmak.

Kemâle dogru gitmek.

Nuvola apps bookcase2 Örnekler Insanda olan hadsiz istidadât-i maneviyye ve nihayetsiz âmâl ve efkâr ve müyulât dahi israf edilmeyecektir. Öyle ise, insandaki o esasli meyl-i tekemmül bir kemâlin vücudunu gösterir. Ve o meyl-i saadet, saadet-i ebediyeye namzed oldugunu kat'i olarak ilân eder. Öyle olmazsa insanin mahiyet-i hakikiyyesini teşkil eden o esasli maneviyat, o ulvi âmâl, hikmetli mevcudatin hilâfina olarak israf ve abes olur, kurur, hebâen gider.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.