Karia Tekasür

2010 Kur'an Yılında Mersin Yenişehir Kaymakamlığı İlçe Müftülüğünün Dünyanın En Kapsamlı Kur'an Portali Projesidir.

Asr
Ayet No
Ayet Metni
Elmalı Meali (Orijinali)
Azerice [1]
İngilizce Meali Pickthall)
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!
In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful
Oyaladı o çokluk kuruntusu sizleri
(Ey qafil insanlar!) Çoxluq (mal-dövlət, oğul-uşaq və qohum-əqraba çoxluğu) ilə öyünmək sizi o qədər şirnikləndirdi (başınızı o qədər qatdı) ki,
Rivalry in worldly increase distracteth you
Ta.. ziyaret edişinize kadar kabirleri
Hətta (məzarlarda yatan ölülərinizi sayıb, onların da çoxluğu ilə fəxr etməyiniz üçün) qəbirləri ziyarət etdiniz. [Və ya (axirətiniz üçün əsla çalışmadan) ölüb getdiniz (ölənə qədər bu halınızda davam etdiniz)].
Until ye come to the graves.
Öyle değil, ilerde bileceksiniz
Xeyr! (Belə yaramaz!). Siz (öləndən sonra bu yaramaz əməllərinizin aqibətini) mütləq biləcəksiniz!
Nay, but ye will come to know!
Sonra öyle değil, ilerde bileceksiniz
Xeyr, xeyr! (Belə yaramaz). Siz (öləndən sonra bu yaramaz əməllərinizin aqibətini) mütləq biləcəksiniz!
Nay, but ye will come to know!
Öyle değil, ilmelyakîn bilseniz
Xeyr, əgər (qiyamət günü sizə nə ediləcəyini) tam yəqinliklə bilsəydiniz (fani dünya malına uymazdınız)!
Nay, would that ye knew (now) with a sure knowledge!
Kasem olsun o Cahimi çaresiz göreceksiniz
(Ey müşriklər! Qiyamət günü) siz o Cəhənnəmi mütləq görəcəksiniz!
For ye will behold hell fire
Sonra kasem olsun onu çaresiz aynelyakîn göreceksiniz
Bəli, siz (Cəhənnəmə vasil olduqdan sonra) onu mütləq öz gözünüzlə görəcəksiniz!
Aye, ye will behold it with sure vision.
Sonra kasem olsun o gün o naîmden muhakkak sorulacaksınız
Sonra da həmin gün (Allahın dünyada sizə əta etdiyi) ne'mətlər barəsində mütləq sorğu-sual olunacaqsınız!
Then, on that day, ye will be asked concerning pleasure.

Yenişehir...jpg

Şablon:Sadeleştirilmiş ET


Sure Formülleri