FANDOM


Disambig Bakınız: Tekdîr
==

Nush ile uslanmayanı etmeli tekdir

Tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir

Bakınız.

D. Ceza . Ceza hukuku . Ceza hukuku mevzuatı . Ceza Hukuku dersi. 1. Ünite:Ceza hukukuna giriş. 2. Ünite: 3. Ünite: Tipikliğin manevi unsurları 4. Ünite:Hukuka aykırılık 5. Ünite:Kusurluluk 6. Ünite:Teşebbüs, iştirak ve içtima AMYO

TA'ZİR : تعزير

1.Tekdir, azarlama. Asılsız bahane arama. Cezalandırmak.

2. Suçluya suçuna göre Sözde tektir etme

Tazir-i Ahissa hukukta Eskiden içtimai vaziyetleri düşkün, sefeleden mağdur kimseler hakkında tazirdir ki hem mahkemeye bilcelp ilam suretiyle, hem de darp ve hapis suretiyle yapılabilir.

Tazir-i Eşref hukukta Eskiden umera yüksek Tüccar köy ayanı gibi şerefli kimseler hakkındaki tazirdir ki ya bilvasıta ilam suretiyle veya mahkemece celp edilerek bilmüvacehe ihtar suretiyle yapılır.

Tazir-i Evsat hukukta Eskiden içtimai mevkileri orta halde bulunan kimseler hakkındaki tazirdir ki hem mahkemeye bilcelp ilam suretiyle hem de hapis suretiyle yapılır.

Tazir-i Tedib hukukta Eskiden Akil baliğ olduğu halde henüz mükellefiyet çağında bulunmayan bir çocuğun yaptığı bir cürümden dolayı hakkında tedip ve tekzip maksadıyla yapılan tazir.

Taziri ukubet hukukta Eskiden mükellef bir şahıs tarafından irtikab olup da şer'an muayyen bir cezası bulunmayan bir cürümden dolayı ukubeten yapılan tazir mücrimin bu hususta Müslim ile gayrimüslim, hür ile abd yani köle, Erkek ile kadın olması müsavidir

==

Edit

Ico libri Anlamlar

[1] (eskimiş) Azarlama, paylama

Nuvola apps bookcase Köken

[1] Nuvola apps bookcase Köken
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.