TekvirSuresi/Transkriptleri

Abese Suresi/1-42 Tekvir Suresi/1-29 İnfitar Suresi/1-19
Ayet No
Ayet Metni
Elmalı Meali (Orijinali)
İngilizce Meali (M. Pickthall )
O Güneş dürüldüğü vakıt
Güneş katlanıp dürüldüğünde,
When the sun is overthrown,
Ve yıldızlar bulandığı vakıt
Yıldızlar bulandığında,
And when the stars fall,
Ve dağlar yürütüldüğü vakıt
Dağlar yürütüldüğünde,
And when the hills are moved,
Ve kıyılmaz mallar bırakıldığı vakıt
Kıyılmaz mallar bırakıldığında,
And when the camels big with young are abandoned,
Ve vuhuş toplandığı vakıt.
Vahşi hayvanlar bir araya toplandığında,
And when the wild beasts are herded together,
Ve denizler ateşlendiği vakıt
Denizler ateşlendiğinde (suları çekilip, volkanlar halinde ateş püskürdüğünde),
And when the seas rise,
Nüfus çiftlendiği vakıt
Nefisler eşleştirildiğinde (iyiler iyilerle, kötüler kötülerle bir araya toplandığında),
And when souls are reunited,
Ve o diri gömülen hangi günahla öldürüldü? Sorulduğu vakıt
Diri diri toprağa gömülen kıza sorulduğunda,
And when the girl child that was buried alive is asked
Ve o diri gömülen hangi günahla öldürüldü? Sorulduğu vakıt.
"Hangi günahtan dolayı öldürüldü?" diye.
For what sin she was slain,
Ve defterler açıldığı vakıt
Amel defterleri açıldığında,
And when the pages are laid open,
Ve sema' sıyrıldığı vakıt
Gök sıyrılıp açıldığında,
And when the sky is torn away,
Ve Cehennem kızıştırıldığı vakıt
Cehennem kızıştırıldığında,
And when hell is lighted
Ve Cennet yaklaştırıldığı vakıt
Ve cennet yaklaştırıldığında,
And when the garden is brought nigh
Anlar bir nefis ne hazırlamıştır
Herkes ne getirmiş olduğunu anlar.
(Then) every soul will know what it hath made ready.
Şimdi kasem ederim o sinenlere
Şimdi yemin ederim o sinenlere (gündüzleri gözden kaybolan yıldızlara),
Oh, but I call to witness the planets,
O akıp akıp yuvasına girenlere
O akıp akıp yuvasına gidenlere,
The stars which rise and set,
Ve yöneldiği dem o geceye
Yöneldiği an geceye,
And the close of night,
Ve nefeslendiği dem o sabahaki
Nefeslendiği (ağardığı) an sabaha ki,
And the breath of morning
Muhakkak o (Kur'an)i kerîm bir Resulün getirdiği kelâmdır
Kuşkusuz o Kur'an, değerli bir elçinin sözüdür.
That this is in truth the word of an honoured messenger,
Bir Resulki pek kuvvetli, metîn, Zül'arşın nezdinde mekîn
O elçi güçlüdür, Arş'ın sahibinin yanında çok itibarlıdır.
Mighty, established in the presence of the Lord of the Throne,
Muta' orada, emîn
Orada ona itaat edilir, güvenilir.
(One) to be obeyed, and trustworthy;
Yoksa sahibiniz mecnun değil
Arkadaşınızı cin çarpmış değildir.
And your comrade is not mad.
Vallahi gördü onu açık ufukta
Andolsun o, Cebrail'i açık ufukta gördü.
Surely he beheld him on the clear horizon.
Ve o ğayb üzerine kıskanılır değil
O, gayb hakkında cimri de değildir.
And he is not avid of the Unseen.
Ve o bir racîm Şeytanın sözü değil
O, kovulmuş bir şeytanın sözü değildir.
Nor is this the utterance of a devil worthy to be stoned
Siz nereye gidiyorsunuz?
Hâl böyle iken, siz nereye gidiyorsunuz?
Whither then go ye?
O hâlıs bir zikirdir âlemin için
O, âlemler için öğütten başka bir şey değildir,
This is naught else than a reminder unto creation,
İçinizden müstekîm olmak dileyenler için
İçinizden doğru gitmek isteyenler için.
Unto whomsoever of you willeth to walk straight.
Fakat o âlemlerin rabbı Allah dilemeyince siz dilemezsiniz
Âlemlerin Rabbi olan Allah dilemeyince, siz dileyemezsiniz.
And ye will not, unless (it be) that Allah willeth, the Lord of Creation.

Yenişehir...jpg

Şablon:Sadeleştirilmiş ET


Yenişehir...jpg

Şablon:Sadeleştirilmiş ET