FANDOM


Abese Suresi Tekvir Suresi
2010 Kur'an Yılında Mersin Yenişehir Kaymakamlığı İlçe Müftülüğünün Dünyanın En Kapsamlı Kur'an Portali Projesidir.
İnfitar Suresi
Tekvir Suresi/NAKİLLER - Tekvir Tefsiri/Hak Dini Kur'an Dili
Ayet No
Ayet Metni
Elmalı Meali (Orijinali)
İsveççe [1]
İngilizce Meali (M. Pickthall)
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
I Guds, Den Nåderıkes, Den Barmhärtıges Namn
In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful
O Güneş dürüldüğü vakıt
NÄR SOLEN lindas in [i mörker],
When the sun is overthrown,
Ve yıldızlar bulandığı vakıt
och stjärnorna mister sitt sken,
And when the stars fall,
Ve dağlar yürütüldüğü vakıt
och bergen sätts i rörelse,
And when the hills are moved,
Ve kıyılmaz mallar bırakıldığı vakıt
och de dräktiga kamelstona lämnas utan tillsyn,
And when the camels big with young are abandoned,
Ve vuhuş toplandığı vakıt
och de vilda djuren tyr sig till varandra,
And when the wild beasts are herded together,
Ve denizler ateşlendiği vakıt
och haven fattar eld,
And when the seas rise,
nüfus çiftlendiği vakıt
och själarna förs samman [de goda med de goda, de onda med de onda],
And when souls are reunited,
Ve o diri gömülen hangi günahla öldürüldü? Sorulduğu vakıt
och den nyfödda, som begravdes levande, tillfrågas
And when the girl child that was buried alive is asked
Ve o diri gömülen hangi günahla öldürüldü? Sorulduğu vakıt
för vilket brott hon miste livet,
For what sin she was slain,
Ve defterler açıldığı vakıt
och [räkenskapens] böcker öppnas,
And when the pages are laid open,
Ve sema' sıyrıldığı vakıt
och himlens [förhänge] dras ifrån,
And when the sky is torn away,
Ve Cehennem kızıştırıldığı vakıt
och helvetets [ugnar] fyras under,
And when hell is lighted
Ve Cennet yaklaştırıldığı vakıt
och paradiset görs synligt -
And when the garden is brought nigh
Anlar bir nefis ne hazırlamıştır
[då] skall varje själ få veta vad den har fört med sig [till Domen].
(Then) every soul will know what it hath made ready.
Şimdi kasem ederim o sinenlere
JAG kallar att vittna planeterna,
Oh, but I call to witness the planets,
O akıp akıp yuvasına girenlere
som, när de följer sina banor, döljer sig [under horisonten],
16. The stars which rise and set,
Ve yöneldiği dem o geceye
och natten, när dess mörker sänker sig,
And the close of night,
Ve nefeslendiği dem o sabahaki
och morgonen, när den drar sitt [första] andetag. -
And the breath of morning
muhakkak o (Kur'an)i kerîm bir Resulün getirdiği kelâmdır
Denna [Skrift] är förvisso [Guds] ord, framsagda av en ädel budbärare,
That this is in truth the word of an honoured messenger,
Bir Resulki pek kuvvetli, metîn, Zül'arşın nezdinde mekîn
en som äger stor makt och vars plats är nära Herren till allmaktens tron,
Mighty, established in the presence of the Lord of the Throne,
muta' orada, emîn
åtlydd och därtill högt betrodd!
(One) to be obeyed, and trustworthy;
[ وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ ]]
Yoksa sahibiniz mecnun değil
Er landsman är inte besatt av andar -
And your comrade is not mad.
Vallahi gördü onu açık ufukta
han såg helt visst [budbäraren] vid den klara horisonten -
Surely he beheld him on the clear horizon.
Ve o ğayb üzerine kıskanılır değil
och han undanhåller ingenting av [vad han fått veta av] det som är dolt för människor.
And he is not avid of the Unseen.
Ve o bir racîm Şeytanın sözü değil
Och i [Skriften] finns ingalunda ord av en utstött demon.
Nor is this the utterance of a devil worthy to be stoned
Siz nereye gidiyorsunuz?
Vilken väg skall ni [nu] slå in på [i försöken att beljuga och misstänkliggöra den]
Whither then go ye?
O hâlıs bir zikirdir âlemin için
Denna [Skrift] är ingenting mindre än en påminnelse till alla människor -
This is naught else than a reminder unto creation,
İçinizden müstekîm olmak dileyenler için
till dem av er som vill följa en rak väg.
Unto whomsoever of you willeth to walk straight.
Fakat o âlemlerin rabbı Allah dilemeyince siz dilemezsiniz
Men ni kan bara vilja [det] i den mån Gud, världarnas Herre, vill [att ni följer denna väg].
And ye will not, unless (it be) that Allah willeth, the Lord of Creation.
Yenişehir..

Şablon:Sadeleştirilmiş ET


Sure Formülleri