Abese Tekvir

2010 Kur'an Yılında Mersin Yenişehir Kaymakamlığı İlçe Müftülüğünün Dünyanın En Kapsamlı Kur'an Portali Projesidir.

İnfitar
Ayet No
Ayet Metni
Elmalı Meali (Orijinali)
Azerice [1]
İngilizce Meali Pickthall)
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!
In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful
O Güneş dürüldüğü vakıt
Günəş sarınacağı zaman,
When the sun is overthrown,
Ve yıldızlar bulandığı vakıt
ulduzlar soluxub sönəcəyi zaman,
And when the stars fall,
Ve dağlar yürütüldüğü vakıt
dağlar hərəkətə gətiriləcəyi zaman,
And when the hills are moved,
Ve kıyılmaz mallar bırakıldığı vakıt
boğaz dəvələr başlı-başına qalacaqları zaman,
And when the camels big with young are abandoned,
Ve vuhuş toplandığı vakıt
vəhşi heyvanlar bir yerə toplanılacağı zaman,
And when the wild beasts are herded together,
Ve denizler ateşlendiği vakıt
dənizlər alovlanacağı zaman,
And when the seas rise,
nüfus çiftlendiği vakıt
hər kəs öz tayına qovuşdurulacağı zaman,
And when souls are reunited,
Ve o diri gömülen hangi günahla öldürüldü? Sorulduğu vakıt
diri-diri torpağa basdırılmış qız uşağı soruşulacağı zaman –
And when the girl child that was buried alive is asked
Ve o diri gömülen hangi günahla öldürüldü? Sorulduğu vakıt
hansı günaha görə öldürülmüşdür;
For what sin she was slain,
Ve defterler açıldığı vakıt
səhifələr açılacağı zaman,
And when the pages are laid open,
Ve sema' sıyrıldığı vakıt
göy qopardılacağı zaman,
And when the sky is torn away,
Ve Cehennem kızıştırıldığı vakıt
Cəhənnəm alovlandırılacağı zaman
And when hell is lighted
Ve Cennet yaklaştırıldığı vakıt
və Cənnət möminlərə yaxınlaşdırılacağı zaman,
And when the garden is brought nigh
Anlar bir nefis ne hazırlamıştır
hər kəs bu gün üçün özünə nə tədarük etdiyini biləcəkdir.
(Then) every soul will know what it hath made ready.
Şimdi kasem ederim o sinenlere
And içirəm gecə çıxıb gündüz batan ulduzlara,
Oh, but I call to witness the planets,
O akıp akıp yuvasına girenlere
seyrə çıxıb gizlənən səyyarələrə,
The stars which rise and set,
Ve yöneldiği dem o geceye
qaralmaqda olan gecəyə,
And the close of night,
Ve nefeslendiği dem o sabahaki
və açılmaqda olan səhərə!
And the breath of morning
muhakkak o (Kur'an)i kerîm bir Resulün getirdiği kelâmdır
Həqiqətən, bu, möhtərəm Elçimizin sözüdür.
That this is in truth the word of an honoured messenger,
Bir Resulki pek kuvvetli, metîn, Zül'arşın nezdinde mekîn
O elçi ki, qüvvətlidir, Ərşin sahibi yanında böyük hörmət sahibidir,
Mighty, established in the presence of the Lord of the Throne,
muta' orada, emîn
orada itaət ediləndir, etibarlıdır.
(One) to be obeyed, and trustworthy;
Yoksa sahibiniz mecnun değil
Sizin dostunuz Muhəmməd divanə deyildir.
And your comrade is not mad.
Vallahi gördü onu açık ufukta
O, Cəbraili aydın üfüqdə gördü.
Surely he beheld him on the clear horizon.
Ve o ğayb üzerine kıskanılır değil
O, qeybdən də xəsislik edən deyildir.
And he is not avid of the Unseen.
Ve o bir racîm Şeytanın sözü değil
Bu Quran daşqalaq olunmuş şeytanın sözü də deyildir.
Nor is this the utterance of a devil worthy to be stoned
Siz nereye gidiyorsunuz?
Elə isə ondan üz döndərib hara gedirsiniz?
Whither then go ye?
O hâlıs bir zikirdir âlemin için
Bu, aləmlərə yalnız bir nəsihətdir –
This is naught else than a reminder unto creation,
İçinizden müstekîm olmak dileyenler için
sizlərdən doğru yolda olmaq istəyənlər üçün.
Unto whomsoever of you willeth to walk straight.
Fakat o âlemlerin rabbı Allah dilemeyince siz dilemezsiniz
Aləmlərin Rəbbi Allah istəməyincə, siz istəyə bilməzsiniz!
And ye will not, unless (it be) that Allah willeth, the Lord of Creation.

Tekvir Suresi/NAKİLLER - Tekvir Tefsiri/Hak Dini Kur'an Dili

Yenişehir...jpg

Şablon:Sadeleştirilmiş ET


Sure Formülleri