Telefon yasağı - Telefon Tahdidi - 15G1 - AYM/49 - CİK/1 - 667s KHK - İGK/4678 - İGK/2016/4678 - İGK - 2016/4678 2016/3332 - İzmir CBS nın 7 10 2016 tarihli ve 2016/30331 sayılı yazısı ve Menemen TCİK İGK nun 28.9.2016 tarih ve 2016/3850 sayılı kararı ile kaldırıldı. Ama tahdid fiilen uygulanmaya devam etti. Tee 2018 e kadar.

{{}}

{{}}

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.