FANDOM


Bakınız

Şablon:Cenaze - d {{Cenaze}}


Cenaze Cenâze Cenaze namazı Cenaze duası
Cenaze yardımı
Cenaze işleri Taziye Taziye evi
Kefen
Gasil Gassal Gasilhane
Kefen Tekfin --- Tabut Teneşir
Teşyi
Defin
Kabir Makber
Telkin nedir? telekkün Son nefesine yaklaşmış, ölmek üzere olan kişinin yanında kelime-i tevhid ve kelime-i şehâdet okunmasına; cenaze defnedildikten sonra, kabirde sorulması muhtemel soruları ve cevapları ölüye hatırlatma konuşmasına da telkin denir. Telkin nasıl yapılır? Telkin duası
Devir
Üçü Ölünün üçü
Yedi Ölünün yedisi
Kırk Ölünün Kırkı
Sene-i devriye Ölünün sene-i devriyesi

353 Cenaze Namazı Nasıl Kılınır 290407 53'

353 Cenaze Namazı Nasıl Kılınır 290407 53'

Atatürk'ün Cenaze Namazı

Atatürk'ün Cenaze Namazı

Ya hafiyyel eltaf

Ey lütufları gizli olan zatı ala

Muradiye camii kapısı neccina mimma nehaf korktuklarımızdan necatt ver

Neccina mimma nehaf Korktuklarımızdan ve korkmadıklarımızdan bize necat ver. Hafi

Bakınız

Şablon:Duabakınız d {{Duabakınız}}


Audio:[1] NAMAZIN KIBLESİ KABE, DUANIN KIBLESİ SEMADIR
“Yunus peygamberin, balığın karnında yaptığı dua;
Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü mine’zzâlimîn (Ya Rabbî! Senden başka ilâh yoktur, seni noksan sıfatlardan tenzih ederim, gerçekten ben zâlimlerden oldum)’
şeklinde idi. Bu sözlerle dua eden herhangi bir müslüman yoktur ki Allah onun duasını kabul etmiş olmasın” (Tirmizî, De’avât, 85)
EvradEzkarEzkar-us SabahEvrad-u Ezkar Allahtan kendi Korkularından dolayı Necat ve lütuf bekleyenin duası Ya hafiyyel eltaf neccina mimma nehaf ve mimma la nehaf
Dua Duâ Dûa Dualar De’avât
Dua, meyalan-ı hayrı artırır İstiğfar, meyelan-ı şerri keser İstiğfar Günün Belli Zamanında Okunacak Duâlar
Evlilere yapılan dua
Ordunun Duası
Hayır duâ
Dua çeşitleri Kunut duası
Pazrtesi duaları Salı duaları Çarşamba duaları Perşembe duaları Cuma duaları Cumartesi duaları Pazar duaları
Hacc duaları
Namaz duaları
Mukayyed dualar Gayri mukayyed dualar
İstihare namazı İstıhare duası (Hayır isteme duası) Hacet duası Hacet namazı
Cevşen Dua-yı Cevşenü'l Kebir
Dua-yı İsm-ul Âzam Kumeyl duası Ayet el-Kursi Hizbun nasr duası
Dualarla irşad
Duanın İnsan Hayatına Tesiri DUANIN ÇEŞİTLERİ DUANIN ÖNEMİ
DUÂ-YI HAYR Hâyırlı dua, hayır isteyen dua. DUÂ-YI FİİLÎ Fiil ile yapılan dua. Yâni: İstenilen şeyin sebeplerini yerine getirmeye çalışmak. DUÂ-YI KAVLÎ Sözle yapılan dua ki bildiğimiz meşhur duâlardır. DUÂ-YI MÜSTECAB Kabul olunan dua.
DUÂGÛ Duâhân f. Duâ okuyan. Duâ eden. DUAT Dâî. C. Duâ edenler. Allah'a yalvaranlar. * Dâvet edenler.
Tahiyye Selâmlar Ettahiyyat duası TAHİYYAT Et-tahiyyatü Selâm
Namaz duaları Abdest duaları
Cenaze Cenaze namazı Mevt Cenaze duaları Telkin Telkin duası Cenaze duası Alevilik ve cenaze işleri
“Duâ” kelimesinin Kur’ân’da 212 defa geçtigi ayetler
Duâ ayetleri
Akşam duaları Video Sabah duaları
Aşırı dua kelam-ı nefsiyle dua
1000 elemtere 4444 Tefriciye 19 Fetih gece namazı özel geceler 1999 kartalları çok sert geldi
Şablon:Dua

Psikokinesis & Chi Qui Gong

Psikokinesis & Chi Qui Gong.flv

Dua şeklinde eller açılarak meditation . Psikokinesis & Chi Qui Gong.flv

Maher Zain-Barakallah (Wedding Indonesia Version)

Maher Zain-Barakallah (Wedding Indonesia Version).mp4

Maher Zain-Barakallah (Wedding Indonesia Version).mp4 Yeni evlilere yapılacak dua üzerine çok hoş bir şarkı . Evlilere yapılan dua şiir ve şarkı formatına getirilmiş

صلاح الجمل دعاء الانبياء كامل - ادعية رمضان --

صلاح الجمل دعاء الانبياء كامل - ادعية رمضان --

صلاح الجمل دعاء الانبياء كامل - ادعية رمضان -

Cenaze defnedildikten sonra edilen dua.

Telkin nedir?Edit

TELKİN

Sözlükte "anlatmak-anlamak, öğretmek-öğrenmek, vermek-almak" gibi anlamlara gelen telkin, tasavvufta, tarîkata yeni giren kimseye şeyhin zikir öğretmesi anlamında kullanılmaktadır. Müridin bunu öğrenmesine telekkün denir. (M.C.)

Son nefesine yaklaşmış, ölmek üzere olan kişinin yanında kelime-i tevhid ve kelime-i şehâdet okunmasına; cenaze defnedildikten sonra, kabirde sorulması muhtemel soruları ve cevapları ölüye hatırlatma konuşmasına da telkin denir.

Ölmek üzere olan kişinin, sağ tarafına çevrilerek yüzünü kıbleye gelecek şekilde yatırmak müstehaptır. Bu durumda olan kişinin yanında, hatırlatmak amacıyla kelime-i tevhid ve kelime-i şehâdet okunur. Hz. Peygamber, "Ölülerinize (ölüme yaklaşanlara) lâ ilâhe illallah demeyi telkin ediniz." buyurmuştur (Müslim, Cenâiz 1, 2; Tirmizî, Cenâiz 7). Telkin yapılırken, "lâ ilâhe illallah" de, "kelime-i şehadet, kelime-i tevhîd getir" şeklinde bir yaklaşımda bulunulmamalı, yanında bunları söylemekle yetinilmelidir. Bunun yanında ölmek üzere olan kişinin yanında Kur'ân-ı Kerim, özellikle Yâsîn sûresi okunur.

Cenaze kabre konduktan ve başında Kur'ân okuma tamamlandıktan sonra, kalabalık orayı terkedince, orada kalan bir kimsenin kabrin başında yüksek sesle ve ölüye hitaben îmân esaslarını hatırlatmasına da telkin denir. Hanefîlerden bazı âlimler, defnedildikten sonra telkinin meşrû olmadığını söylemişlerdir. Buna mukabil bazı âlimler ise, tavsiye edilmediği gibi yasaklanmadığını, bu nedenle mükellef olduktan sonra vefat eden kimsenin mezarının başında telkin verilebileceğini söylemişlerdir. (İ.P.)


Kişiye öldükten sonra telkin yapılması noktasında fakihler ihtilaf etmişlerdir. Malikiler, Şafiîlerin bir bölümü ve Hanefilerden İmam Zeylai ölüye telkin yapılabileceğini söylemiştir. Telkinin caiz olduğunu söyleyenler “ölülerinize lailahe illlellah’ı hatırlatınız/telkin ediniz.”[1] hadis-i şerifinde geçen “mevtaküm/ölüleriniz” kelimesinin “hakiki” anlamda olduğunu[2] ifade etmişler, fakat bunun ruhsat olarak kabul edilmesinin daha doğru olacağını da belirtmişlerdir. Şelebi hadisin zahirini alıp, ölüye telkinin yapılacağını söyleyen görüşün ehl-i sünnete, yapılamayacağını savunanın ise mutezileye nispet edildiğini nakletmiştir.[3]

Hadiste geçen “mevtaküm/ölüleriniz” kelimesinin “mecazi” anlamda olduğunu söyleyen çoğunluğa göre ise hadis ölülere değil, ölmek üzere olanlara telkinde bulunmayı ifade etmektedir.[4] Bu grupta yer alanlar ölüye telkin yapılmayacağını[5] belirtmişlerdir.

Allah Resulü’nün sallallahu aleyhi ve sellem, defnedilen kişilerin başında bir müddet durup “Kardeşiniz için Allah’tan istiğfarda bulunun, sözünü teyit etmesini isteyin. Zira şu an o sorgulanmaktadır.”[6] buyurması, Amr b. As’ın, sevenlerinden, defnedildikten sonra bir devenin boğazlanıp etinin dağıtılmasına kadar geçecek bir süre kabri başında beklemelerini istemesi, ulemanın talebelerine kendilerine telkin yapmalarını vasiyet etmeleri[7] ilgili hadisle değerlendirildiğinde ölen kişiye telkin de bulunmanın meşru; telkin yapmanın, yapmamaktan daha uygun olduğunu söylemek de en doğru yaklaşım olacaktır.


Telkin nasıl yapılır?Edit

Telkin duasıEdit

Telkin şöyle verilir .Telkin yaptıracak kişi kabirin kıble tarafında ölünün göğsü hizasında yüzüne karşı durur.Ölüye annesinin ismiyle hitabederek şöyle der:

Orijinal metin: Edit

Ey havva oğlu/kızı …..; Edit

اُذْكُرْ ماَ كُنْتَ عَلَيْهِ مِنْ شَهاَدَةِ اَنْ لاَاِلَهَ اِلاّ اللهُ وَ اَنّْ مُحَمَّداًرَسوُلُ للهِ وَ اَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَ النّاَرَحَقٌّ وَ اَنَّ الْبَعْثَ حَقٌّ وَ اَنَّ السَّاعَةَ أَتِيَةٌ لاَرَيْبَ فِيهاَوَ اَنَّ اللهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي لْقُبوُرِ وَ اَنَّكَ رَضيِتَ بِا للهِ رَبّاً وَ بِا لاِسْلاَمِ دِيناً وَ بِمُحَمَّدٍ نَبِيّاً و بِلْقُرْآنِ اِماَماً وَ بِلْكَعْبَةِ قِبْلَةً وَ بِلمُؤْمِنِينَ اِحْواَناَ رَبِّيَ اللهُ لآاِلَهَ اِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكّلْتُ وَهُوَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظيِمِ


Üç kere;' ياَ عَبْدَ اللهِ قلْ لآاِلَهَ اِلاَّ 'الله

Üç kere; قُلْ رَبِّيَ اللهُ وَ دِينيِ الاِسْلاَمُ وَ نَبِيِّ مُحَمَّدٌ رَبِّ لاَ تَذَرْهُ فَرْداًوَ اَنْتَ خَيْرُلْواَرِثِينَ [3]

Arabinin latine transkripti: Edit

Uzkur ma künte aleyhi min şehadeti en lailahe illallah ve enne Muhammed’en Resulullah ve enne’l cennete hakkun ve’n nara hakkun ve enne’l ba, se hakkun ennes saate atiyetun la raybe fiha ve ennellahe yeb asu men fi’l kubür. Ve enneke radite billahi rabben ve bi’l İslami dinen ve bi Muhammed’in sallallahu aleyhi ve sellem. Nebiyen ve bi’l Kur’ani imamen ve bi’l Ka'beti Kıbleten ve bi’l mu’mimine ihvane. Rabbiyellah lailahe illa hü aleyhi tefekkeltu ve huve rabbu’l arşi’l azim.

  • (3 kere) Ya Abdellah kul la ilahe illallah.

Türkçe manası:Edit

Ey havva oğlu/kızı …..“(Ey Falan oğlu falan). Dünya hayatından ayrılırken
üzerinde bulunduğun 

‘lâ İlâhe illâllahu vahdehu la şerîke lehu ve enne Muhammeden abdühu ve Resûlühu'
(Allah’tan başka bir ilâh yoktur; yalnız O vardır, ortağı yoktur; Muhammed O’nun kuludur ve O’nun Peygamberidir) 

Kıyamet gelecektir, onda şüphe yoktur.

Allah, kabirlerde olan kimseleri diriltecektir, ahdini hatırla. 
De ki; Rab olarak Allah’a, din olarak İslâm’a, peygamber olarak Muhammed
(s.a.s.)’e, kıble olarak Kâbe’ye, imam olarak Kur’ân’a ve kardeş olarak Müslümanlara rıza gösterdim. 

Rabbim,
kendisinden başka ilâh olmayan Allah’tır. 
O, büyük Arş’ın Rabbidir.” [1]
Ey Allah’ın kulu! 
De ki: Allah’ tan başka ilâh yoktur. 
De ki: Rabbim Allah’tır. Dinim İslâm’dır.
Peygamberim Muhammed
Aleyhisselâm’dır. 
Ya Rabbi! Bu ölüyü yalnız bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın .21/89


Ya hafiyyel eltaf

Ey lütufları gizli olan zatı ala

Muradiye camii kapısı neccina mimma nehaf korktuklarımızdan necatt ver

Neccina mimma nehaf Korktuklarımızdan ve korkmadıklarımızdan bize necat ver. Hafi

Bakınız

Şablon:Duabakınız d {{Duabakınız}}


Audio:[2] NAMAZIN KIBLESİ KABE, DUANIN KIBLESİ SEMADIR
“Yunus peygamberin, balığın karnında yaptığı dua;
Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü mine’zzâlimîn (Ya Rabbî! Senden başka ilâh yoktur, seni noksan sıfatlardan tenzih ederim, gerçekten ben zâlimlerden oldum)’
şeklinde idi. Bu sözlerle dua eden herhangi bir müslüman yoktur ki Allah onun duasını kabul etmiş olmasın” (Tirmizî, De’avât, 85)
EvradEzkarEzkar-us SabahEvrad-u Ezkar Allahtan kendi Korkularından dolayı Necat ve lütuf bekleyenin duası Ya hafiyyel eltaf neccina mimma nehaf ve mimma la nehaf
Dua Duâ Dûa Dualar De’avât
Dua, meyalan-ı hayrı artırır İstiğfar, meyelan-ı şerri keser İstiğfar Günün Belli Zamanında Okunacak Duâlar
Evlilere yapılan dua
Ordunun Duası
Hayır duâ
Dua çeşitleri Kunut duası
Pazrtesi duaları Salı duaları Çarşamba duaları Perşembe duaları Cuma duaları Cumartesi duaları Pazar duaları
Hacc duaları
Namaz duaları
Mukayyed dualar Gayri mukayyed dualar
İstihare namazı İstıhare duası (Hayır isteme duası) Hacet duası Hacet namazı
Cevşen Dua-yı Cevşenü'l Kebir
Dua-yı İsm-ul Âzam Kumeyl duası Ayet el-Kursi Hizbun nasr duası
Dualarla irşad
Duanın İnsan Hayatına Tesiri DUANIN ÇEŞİTLERİ DUANIN ÖNEMİ
DUÂ-YI HAYR Hâyırlı dua, hayır isteyen dua. DUÂ-YI FİİLÎ Fiil ile yapılan dua. Yâni: İstenilen şeyin sebeplerini yerine getirmeye çalışmak. DUÂ-YI KAVLÎ Sözle yapılan dua ki bildiğimiz meşhur duâlardır. DUÂ-YI MÜSTECAB Kabul olunan dua.
DUÂGÛ Duâhân f. Duâ okuyan. Duâ eden. DUAT Dâî. C. Duâ edenler. Allah'a yalvaranlar. * Dâvet edenler.
Tahiyye Selâmlar Ettahiyyat duası TAHİYYAT Et-tahiyyatü Selâm
Namaz duaları Abdest duaları
Cenaze Cenaze namazı Mevt Cenaze duaları Telkin Telkin duası Cenaze duası Alevilik ve cenaze işleri
“Duâ” kelimesinin Kur’ân’da 212 defa geçtigi ayetler
Duâ ayetleri
Akşam duaları Video Sabah duaları
Aşırı dua kelam-ı nefsiyle dua
1000 elemtere 4444 Tefriciye 19 Fetih gece namazı özel geceler 1999 kartalları çok sert geldi
Şablon:Dua

Psikokinesis & Chi Qui Gong

Psikokinesis & Chi Qui Gong.flv

Dua şeklinde eller açılarak meditation . Psikokinesis & Chi Qui Gong.flv

Maher Zain-Barakallah (Wedding Indonesia Version)

Maher Zain-Barakallah (Wedding Indonesia Version).mp4

Maher Zain-Barakallah (Wedding Indonesia Version).mp4 Yeni evlilere yapılacak dua üzerine çok hoş bir şarkı . Evlilere yapılan dua şiir ve şarkı formatına getirilmiş

صلاح الجمل دعاء الانبياء كامل - ادعية رمضان --

صلاح الجمل دعاء الانبياء كامل - ادعية رمضان --

صلاح الجمل دعاء الانبياء كامل - ادعية رمضان -

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.