Bazen de Farabi'nin Duası, İbn-i Sina'nın Hutbe'tut-Temcid duası ve Sohreverdi'nin Hikmetu'l Eşrak ve Heyakilu'n Nur gibi bazı ...

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.