FANDOM


TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ II - Ünite 1 Özet

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ II - Ünite 1 Özet

Mobil işletim sistemlerinin özelliklerini ifade edebileceksiniz. İşletim sistemi kavramını açıklayabileceksiniz. İşletim sisteminin temel bileşenlerini sıralayabileceksiniz. İşletim sistemlerinin temel görevlerini açıklayabileceksiniz. Ticari ve açık kaynak kodlu işletim sistemlerinin farklarını ayırt edebileceksiniz. Mobil işletim sistemlerinin özelliklerini ifade edebileceksiniz.

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ II - Ünite 2 Özet

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ II - Ünite 2 Özet

Bilişim güvenliğini ve temel ilkelerini tanımlayabileceksiniz. Bilgisayar sistemlerinin güvenliğine yönelik kötü amaçlı yazılımları saptayabileceksiniz. Kötü amaçlı yazılımlara karşı alınabilecek önlemleri açıklayabileceksiniz. İnternette güvenliğin nasıl sağlanabileceğini örneklerle açıklayabileceksiniz.

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ II - Ünite 3 Özet

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ II - Ünite 3 Özet

Bilişim etiği kavramını ve önemini açıklayabileceksiniz. Bilişim ve İnternet hukukunu tanımlayabileceksiniz. Etik ile ilgili yaklaşımları ve kuramları açıklayabileceksiniz. Açık Eğitsel Kaynakları tanımlayabileceksiniz. Creative Commons (CC) lisans türlerini açıklayabileceksiniz. İnternette ve sosyal ağlarda uyulması gereken etik kuralları açıklayabileceksiniz.


TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ II - Ünite 4 Özet

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ II - Ünite 4 Özet

İletişim sürecini temel unsurlarını dikkate alarak açıklayabileceksiniz. Eşzamanlı iletişim araçlarına örnekler verebileceksiniz. Eşzamanlı iletişimin üstünlük ve sınırlılıklarını tartışabileceksiniz. Eşzamanlı iletişim araçlarını güvenli ve etik kullanma ilkelerini sıralayabileceksiniz.Şablon:İT

{{}}

{{}}

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.