FANDOM


Bakınız

Şablon:Temel eğitim - d


Temel eğitim - Foundation unit
İlk okul - İlkokul
Orta okul - Ortaokul
İlköğretim
Temel eğitim/Dyned uygulaması - Dyned
Temel eğitim/Spor - Spor
Temel Eğitim Genel Müdürlüğü
Genel Müdür:
Temel Eğitim Öğretmenlerinin Mesleki Gelişim Eğitimi ve Çalışmaları Yüz Yüze Semineri
Temel Eğitim/Yapım Proğramı - 2014
Temel eğitim mevzuatı

2014 Yılı Temel Eğitim Yapım Programı.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA

(İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığı)


İlgi : Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Grup Başkanlığının 08/03/2014 tarih ve 38473911/10.06/1009841 (2014/14) sayılı Genelgeleri.

İlgi Genelgeleriniz esasları dahilinde hazırlanan İlimiz 2014 Yılı Temel Eğitim Yapım Programı iki nüsha halinde ilişikte sunulmuş olup, program ile ilgili detaylı açıklamalar aşağıda çıkarılmıştır.

1- 2014 Yılı Yapım Programında;

  • Bursa Büyükşehir Belediyesinden 20.312.500.-TL
  • 2013 yılından devreden 56.318.441.-TL
  • Hayırsever Katkısı 4.000.000.-TL olmak üzere; toplam 80.630.941.-TL gelir elde edilmiştir.

Elde edilen bu gelirin;

  • 4.124.811.-TL'si devam eden anaokulu inşaatları için
  • 55.745.990.-TL'si devam eden ilkokul ve ortaokul inşaatları için
  • 20.000.000.-TL 'si yeni ilkokul ve ortaokul inşaatları için
  • 760.140.-TL 'si diğer harcamalar (Bina küçük onarımları) için ayrılmıştır.

2- 2014 yılı yapım programında yer alan Özel L Tipi Proje ve 10419 Nolu projeler daha önce Bakanlığımızca onaylanmış projelerdir. 3- 4. Dönem İzleme Raporunda da belirtildiği üzere; Osmangazi İlkokulu 40 derslik, Nilüfer İlkokulu 40 derslik, Yıldırım İlkokulu 40 derslik ve Orhangazi Arapzade İlkokulu 16 derslik işler önceki yıllarda İl Özel İdare Bütçesinden planlanmış, ancak bu güne kadar ihaleleri gerçekleştirilememiştir. 6030 sayılı Kanun ile Büyükşehir İl Özel İdareleri kapatılmış, dolayısıyla bu yatırımlar için 2014 yılında ödenek ayrılmadığından ve Bakanlığımızca da 2014 yılı için İlimize ödenek tahsis edilmediği için programdan çıkarılmışlardır. 4- 2014 yılı için ilke etapta İlimize ödenek tahsis edilmemiştir. İlimizde okul arsası bulmada büyük zorluklar yaşamaktayız. Bu nedenle, imar planında okul alanı olarak ayrılan ve mülkiyeti özel şahıslara ait olan arsaların kamulaştırılması için ilimize ek ödenek ayrılması uygun olacaktır. 5- İlimiz bilindiği üzere, nüfus potansiyeli bakımından Ülkemizin 4. Büyük İli konumundadır. Sanayi şehri olması nedeniyle de nüfusa parelel olarak öğrenci sayısı da hızla artmaktadır. Bu nedenle derslik ihtiyacının giderilebilmesi amacıyla İlimiz Temel Eğitim Yatırımları için Genel Bütçeden daha fazla pay ayrılması gerekmektedir. Makamlarınızca da uygun görüldüğü takdirde; ilişikte sunulan 2014 Yılı Temel Eğitim Kurumları Yapım Programının onaylanarak, uygulamaya konulmak üzere, İlimize gönderilmesini müsaadelerinize arz ederim.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.